Домой Саясат Адахан ээн ооздорду аркандайт

Адахан ээн ооздорду аркандайт

15

Мадумаров АдаханШайлоонун шайтан оюндары күүгө келе баштады. Ичинде кеги барлар өзүнүн көңүлүнө төп келбеген саясатчыларды түз жерден тепкилеп киргени муну тастыктап турат. Адахандын чыпалагына тең келбегендер керней-сурнайларын кыйкылдатып жагымсыз обонун созгонуна курсант. Айрыкча чала-була түрмөнүн боткосун жеп чыккандар сандырактата соккулап жатканы акылы бар адамды ойлондурбай койбойт.

Түндүк менен түштүктү ушуга окшогон ээн ооздор бөлүп-жарууга кызыктар. Ток этер жерин айтканда күзгү парламенттик шайлоодо Мадумаровдун партиясы кур жалак калса экен деген эле кур дүрмөт. Ошол мүдөөсүн жүзөгө ашыруу үчүн Адахан бийликке келсе аркалыктардын тың чыкмаларын 50 жыл тачке түрттүрөт деп үркүтүп жатпайбы? Саясаттагы эң жаман ыкмага салууну көздөгөн “тапкыч” ушунусу аркылуу кимдерге жалпаңдап жатканын билүүгө анчалык деле акылдын кереги жок.

Чындыгына карасак, Мадумаров коомчулукка алда качан таанылган лидерлерден. Анын айкын иштерине көңүлү толуп артынан ээрчигендерди кеңкелестер деп айтууга негиз табылбайт. Алчы-таасын жеп бүткөн үлкөн саясатчылар да бул адамдын аброюна шек келтирүүдөн алыс. Анткени чейрек кылымдан берки анын саясатка салган изи өзгөчө болуп көрүнүп турганы калетсиз. Демек, ар нерсени токуп өз билгенимди кылам дегендердин аракети ит жалаган аякка да тең келбейт.

Ооба, Мадумаровдун дымагы күчтүү, чындыкты тайсалдабай көзүнө айтат. Улуттун ыйык дөөлөттөрүн бийик кармоону биринчи орунга коёт. Караны күчкө салып ак көрсөтүүгө караманча каршы. Турмушка кыска карабай арканды алыс таштоого калыптанган. Ошондой айбатынан атаандаштары кайсалактап сактанып турганы ачык байкалат. Өзүн мыкты деп таанытууга далбастагандар анан кантип элдик адамды жактырмак эле? Бизде көралбастык тереңдеп баратканын жашырсак да оркоюп көзгө урунат. Албетте бул оңдурбас илдет.

Устукандуу ишин таштап парламенттик шайлоого аттанганына ичи күйгөндөр мындан ары да күңүрт ырларын созо бериши турган иш. Бирок, алардын бут тозуусуна эле чалынып калгыдай Адахан саясатка кечээ күнү келген мадыра баш эмес. Буга окшогон алсыз чабуулдарга алда качан аргументтерин камдап койгон. Кез келген жерден алардын жоорун чукуп таштайт. Ошондо алар алапайын таппай териси сыйрылат. Булардын коркконунча бар, себеби сасыткыларга А. Мадумаров тачке түрткөнгө да ишеним көрсөтпөйт. Анткени ал тачкеде бирөөнүн оокаты бар да? Сукулдап тургандар кол салып жибериши ыктымал.

Лидердин адал кебине, акыйкатчылдыгына дем берген карапайым шайлоочулар эч убакта илең-салаң сөзгө ишенбейт. Ириде адамдык

баалуу сапаттарга маани берет. Демек, аш малтайы чыккан кептерди кулагынын кырынан кетирет. Ошондуктан бир нерсе деп айтаардын алдында жоопкерчиликти эстен чыгарбоо абзел. Антпесе сакалын боёгон чалга окшошуп калышы турган иш. Ал эми Адаханга келсек ал өлкөдөгү бирден бир келечек үчүн күрөшкөн инсан. Мунун жалганы жок.

Ж. Түзайтар

Айбат гезити №135