Домой Коом Адам ойлоп чыккан закон азап-ажал болот, теңирдин закону канат болот

Адам ойлоп чыккан закон азап-ажал болот, теңирдин закону канат болот

26

Арстан алай

Урматтуу кыргыз журтум, өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп (сыналгы), кулагыңыздар менен угуп (үналгы) жаткандай кыргыз мамлекети эле эмес дүйнө эли, адамзат багытын таппай калды. Адам ойлоп чыккан закон (илимпоз акыл менен). Партийная система, доллар, байлык, бийлик, ар-кандай агым диндер жалпы адамзатка азап, ажал гана алып келип калды. Бул дегендик табылма илим бүттү. Доор алмашат, техника доору бүттү, теңдик (алтын) доор башталат деп кыргыз эли биринчилерден болуп айтып чыкты. Сөзүмө далил болуш үчүн 1998жылы Алай тоосунда Зульфия эненин көзүнө Адам Ата көрүнүп үч күндөн кийин саат 11де келээрин эскертип көздөн кайым болгон. Үч күн өтүп эртең менен 11ден 20 мүнөт өткөндө көзүнө көрүнүп сага үч периште жайгашат, түбөлүк кызматта Кудайдан адамзат үчүн илим түшөөрүн эскертип шарт окуп (тартип киргизген). Ошол күндөн ушул күнгө чейин периштелер жаздырган илимдерди жазуу үстүндө.

Илим эмнеге кыргыз элине тушуп жатат деген суроо болушу мүмкүн?

Кыргыз эли жаратылышынан жан дүйнөсү жогорку жашоого жарактуу, жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар Кудайдын буйругу менен кыргыз элине ар тараптан түшүп жатат. Мисалы: Бүбү Мариям апа айкөл Манастын 12 томун, Ибраим кызы Зульфия Теңир-Ата китебин , Эргешбай Аке рухтар менен сырдашууну жазып жатса, окуганды, жаттаганды билбеген 5 жашар Умөт көкүрөк байланыш аркылуу Манас атамды айтып жатат. Адам-Ата менен Обо-эне адамзат үчүн жоопкер экен. Адамзат байлык, бийлик деп багытын жоготуп жол таппай калганда Адам Ата жалпы адамзат үчүн жаңы доор мыйзамын, өзүнүн улуу мууну кыргыз элине берип жатат. Адамзат жаралганда сүйлөө мүмкүнчүлүгү болбоптур, чийки тамак жешкен. Убакыт өтүп бир муундан сүйлөп баштаган, мисалы: ай, күн, жер, суу, таш, тоо, аң, дөң, коо, жаан, кар. Дасторкондо: нан, туз, сүт, аш, эт. Адамдын мүчөсүндө: баш, көз, тиш, каш, ооз, кол, бут, бел, кан, тил, чач, бет ж.б. Жаныбарлар: ат, уй, кой, ит. Кыргыз тилинин 78% сөзү бир муундан турат. Мужской, женский, средний род жок. Бул доорду суу доору деп айтышкан. Бул кыргыздын байыркылыгын тастыктайт. Кийинки жаралган эл 2-3 муундан сүйлөйт. Арийне: со-ба-ка ж.б. Муну менен эмне айткым келет Адам Ата келечектин законун, Алтын доордун мыйзамын өзүнүн эрке кулуну Улуу баласы кыргыз элине жалпы адамзатты куткарып калууга, жакшылыкты баштоого илимин жаздырды. Менимче жер үстүндөгүнүн баары жердешпиз (африканец, американец ж.б.). Себеби: көрүп аткан күнүбүз, ичип аткан суубуз, дем алып аткан абаабыз, жашап аткан жерибиз бирөө. Улуттар биздин эгизибиз. Улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт, жакшы атты угузуп, узатып коет антпесе куту качат. Улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо, Жер эне жерийт, сөзү жел болот. Улуу кыргыз өзүн-өзү тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса ар-улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз улуулугун сезбесе күнү учат, абийири төгүлөт, жеринен, элинен айрылат, түбөлүк азапта калат. Улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт, эгер болсо өзү утулат, соттолот. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат, динге батпай бук болуп бунт чыгарган пенделерди улуулукка буруп тынат. Улуу кыргыз сөз сүйлөбөйт, сөз сүйлөсө сөзү эки болбойт, болушун сүйлөйт, болгон ишти оозуна албайт дегендей бүгүнкү күндө өзүбүздүн уюткулуу, улуу журт экенибизге маани бербей келдик. Жамандыкта атанын улуу баласы оордун билсе жаназанын башына турат «Атамдан аласаңар болсо менден алгыла, бересеңер болсо мага бергиле» деген болуп. Жакшылыкта улуусу оордун билсе ата оордуна ата, эне оордуна эне болот. Ордун билбесе, көрүнгөндүн улагасында калат.

Кыргыз элинде айтылгандай жер эне, аалам дүйшөнбүдөн баштап жекшембиде куралып бүткөн. 7 күн, 7 түн, 7 туз, 7 нота, 7 чакра, Жетиген жылдыз, 7 токоч нан, жетинин бири кыдыр, 7 катар жер, 7 катар Аалам (дүйнө) бар экендиги чындык.

1 дүйнө – Пендечилик жашоо, 2 дүйнө – Арбак дүйнө ( Маркумдар), 3 дүйнө – Жаннат дүйнө (Бейиш), 4 дүйнө – Соңку дүйнө, 5 дүйнө – Нур дүйнө, 6 дүйнө – Ааламдык кызматка даярдык, 7 дүйнө –  Сыйкыр Касиетке жетишүү (Ааламга көтөрүлүү), (7 дүйнө боюнча Адам ата көзгө көрүнүп, периштелерди жайгаштырып, Адамзат үчүн берген маалымат китебинен алынды китептин аты – Теңир – Ата).

Кыргыз эли Алланы эмнеге Теңир деп аташкан?

Байыркы Кыргыз эли баардык нерсенин ордун билип аяр мамиле кылышкан, өз баласындай жумшап жаткан кайын инисин, кайын сиңдисин, да тергешкен. Адамды, Ааламды, Табиятты жараткан Алланы атынан айтпай тергеп, теңдеп берет деп; ак менен караны, жаман менен жакшыны, ысык менен суукту, ийри менен тузду, асман менен жерди, ай менен күндү, жарык менен түндү, аял менен эркекти, акыл менен сезимди теңдеп бергендиктен ТЕҢИР деп аташкан. Адам өзү эки достон турат; 1-чи дене дос, соогубуз таштан ( таштын составында эмне болсо; алтын, темир, кремний ж,б) каныбыз (адамдын70%) суудан турат. 2-чи жан дос, акыл, сезим, туюм, арамдык, сарандык, кызганыч, берешендик, бийик түшүнүк, илимдүүлүк, талант, касиет ж.б. Кыргыз эли айткандай, “баш иштебесе колу буттун азабы” дегендей. Бүгүнкү күндө жалпы Адамзат жан дүйнөсү жардыланып (материалдык мир) үчүн абийирин, элин, жерин, жараткан Теңирди, Теңир жараткан Адамзатты сатып, алдап калган мезгилде жердеги Адамзаттын ойлоп чыккан илими (окумуштуу, саясатчы ж,б) Адамзатка ажал, азап алып келген мезгилде (доллар, бийлик, байлык, оружие) Теңир атадан Кыргыз элине Кыргыз тилинде жалпы Адамзат үчүн жан дүйнөнү бийиктетүүчү илими (закону) кайыптан жазылып жатат. Кыргыз элинде айтылып келет нике кайып , өлүм кайып, конок кайып, дидар (тулпардын пири), кайып деген кеп бекеринен эмес. Кайсы күнү өлүм, конок келээрин, ат-чабышта кайсы тулпар чыгаарын, нике кимге канча жолу буюраарын билбейбиз. Манас эпосу, академиясы дагы кайыптан берилет, айтылат, жазылат, башка улутта жок. Кыргыздын тили – кылымдын тили, кыргыздын тили – Манастын тили. Касиеттүү, куттуу тил ааламынан сөз алып дарылаган эмдүү тил, орунду тил ойду тил, сахнасына көрк берип кыргыз кийим, кыргыз тил. Аскадан бүркүт алдырган куштардын тилин билген тил, тулпарын буудан тапташып саяпкер деп аталып айбандын тилин билген тил. Манас атам сүйлөгөн, баалуу тил барктуу тил, улуулата сүйлөгөн салт сактаган салттуу тил дегендей, өз элибизди жерип, өз тилибизди чанып батыштын мыйзамын, этика салтын, жыртык кийимин таңуулагандыктан өзүбүздүн кыргызчылыгыбызды, улуу салт-санабызды, үрп-адатыбызды, касиетибизди карманалбай ар-кандай агым диндерди ээрчигендиктен бүгүнкү көрүп жаткан күнүбүз ошол себептен. Кыргыздын ырыскысы кайыптан буйрулган деген бекеринен эмес. Сырттан карыз алып келген акчалар кыргыз элине буйрубайт. Байыркы кыргыз кайып дүйнөгө маани берип келген. Ханы, бийи, байы түшкөрдүм түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп азыркыдай кошоматчыларын эки жүздүүлөрүн, ат токугучтарын эмес, кыргызды туура тааныгандарды: ак-сакалдарын, олуяларын, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөндөрүн, бийик ой айтып бийлик кылгандарын талкууга чыкырып жоорутуп дагы бирөөлөр өзү көргөн түштү бир кырынан көргөнүн билип, түшүнө, төлгө белгилерге карап ата-тегибиздин арбайы эскертүү берип, багыт көрсөтүп жатыптыр деп иш тутунган, аткарган, жылдызга карап жолго чыккан. Азыр дагы жердеги көзгө көрүнгөн нерсе бүтүп жалпы адамзат багытын таппай калган мезгилде ааламдан Манас эпосу кандай берилсе жаңы доор, жашоо жол-жобоо эрежеси, жан дүйнө илими кайыптан берилип Теңир-Ата, кийиз китеп, жаны психология, анатомия, астрология, экономика, политика, экология китептери жазылып жатат. Бул келечектин закону, коду. Бул улуу илим, дин эмес, динге терең берилип кеткендер акыркы пайгамбар Мухаммед дейт, ооба акыркы пайгамбар Мухаммед, азыр адамзат сабаттуу адис болгондуктан (техниканын жетишкендиги: компьютер, телевизор, радио). Улуу илим аркылуу адамзат баардыгы пайгамбарлык деңгээлге жетишет, көкүрөгү ойгонот, түш-аян көрөт, ортончусу жок эле аалам жер менен байланышып, оюндагысы оорундалып калат.

Жан (жан-досубузду) дүйнөбүздүн жардылыгынан адамдын атасы аалам, энеси жер, жаны аба нур, каны суу, сөөгү таш, көкүрөгү от экенин эсибизге албай билбей келгенбиз. Адам өлгөндө жан досубуз жети катар ааламга кетет, дене досубуз гана өлөт (таш, суу), жер эне өзүнө жашырат, жан досубуз өлбөйт (нур). Жан досубуздун жардылыгынан жашап жаткан табиятка маани бербей келгенбиз, адам суудан, таштан, оттон, абаадан жаралган болсо, адам жандуу демек табият жандуу.

Табияттын унчукпас улуу сыпаттары, сырлары жана адам менен байланышы

Табият сыйынганды сыйлайт, табият мээнеткеч карапайымды кастарлайт, табият эгесин унутканды жазалайт, табият сөзү жок тарбиялайт, табият үнсүз сүйлөп адамзатты улуулукка калыптандырат, табиятсыз жерде жашоо жок, табият кырсыкканда эчким токтото албайт, табият теңирдин көзгө көрүнгөн керемети, табият биз өлгөндө сөөгүбүздү өзүнө жашырып алуучу жердин ээси, табият биз барып сыйынган мазарлардын ээси, табият теңирдин жердеги кабарчысы деп Теңир атам бекеринен улуу илимде жаздырып жатпаса керек. Дүйнөдө эмнеге табигый кырсык болуп жатат? Дүйнө эли кайталанма жашоодон тажап, багытын таппай, байлыкка, бийликке, динге батпай, эркеги эркегин, аялы аялга тийип, Кудайга сыйынган болуп, а бирок Кудай жараткан адамды бийлик, байлык талашып, атып, сатып жаткандыктан жер эне, Теңир ата сыр көрсөтүп жатат. Адамзатта бир адал жер калбады, табиятта бир арам жер калбады.

Адамзаттын аң-сезими бүгүнкүгө чейин ааламга, Теңирге жарактуу өнүккөн эмес. Адам жаралганда сүйлөгөндү билбей жаралып, чийки тамак жеген болсо. Сүйлө мүмкүнчүлүгү пайда болуп, суу доорун, таш доорун, темир доорун, техника доорун ж.б. басып өтүп теңдик (алтын) доор босогосунда турат. Мындан ары адамзат бийлике, ок даарыга, байлыка баш ийбейт. Жан дүйнөсүндө өзгөрүү болуп жаман нерселерди жерип (ушак айың сөздөрдү, бейчеке кылыкты) бир этап адамдын сезим туюмунда ачылыш болот. Бүгүнкү заманга чейин техника чексиз өсүп келген эми техника кыйраса кыйрайт, өсүү болбойт. Адамзаттын гени жетилип, жан досунда өзгөрүү болот.

Ар бир доордун улуу илими болобу?

Ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот, Улуу илими болот, себеби Аалам, адам тынымсыз, чексиз өсүүдө, касиет күчүнө кирүүдө, элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот, доор алмашат, Адам Ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот.

Пендечилик жашоонун түзүүчүсү болгон аял-эркектин милдети, оорду, парзы

Аялдар – тутандыргыч, эң негизги калыптандыруучу күч. Аял – ар кандай иштин жүз ачаары.

Аял – дүйнө элинин түзүүчүсү. Аял жакшы жакка өнүксө өнүктүргүч, көрктөндүргүч, эң башкы күч, жаман жакка өнүксө – жегич, ириткич зат. Аялдын түзүлүш турпаты – изилдене турган чоң илим, түгөнбөс жашоону чексиз мейкиндикти туюндурат. Аял акыйкатка барганда эркекке караганда көп нерсеге жооп берет, себеби аялга жаралган күндөн тартып көп кызмат ыйгарылат. Аял – ишенчээк, коркунчаак, ийилчеек кечиримдүү келет. Аялдын жан дүйнөсү жар болсо – жакырчылыкты, жаман жашоону тартуулайт. Аялдын өрчүгөн өзөгү – жакшы иштерге өбөлгө түзүп өмүрдү узартууга – жакшы жашоого алып келет. Аялдын теңир ата берген ордунан туура эмес өскөн багыты: шашмалык, алдамчылык, кенебестик, бийликке кызыгуу, менменсинүү, бирөөнү башкаруу, күйөгө теңелүү, кур намыс, мактанчаактык, катуу кыймыл, кур кыял, байлыкка кызыгуу, жасалма мамиле, эки жүздүүлүк, кыянатчылыкка баруу, сезимсиздик, тилге кирмелик, жеңилдик бул сыпаттар аялда болсо ички кылтырак, сырты жылтырак буюм эле болуп калат. Эне тилеги менен жеңет, эркек билеги менен жеңет дегендей. Аял жаратуучу болуш үчүн төмөндөгүдөй сыпаттар керек: Сыпай мамиле, назиктик, купуя сыр сактоо, токтоолук, жөнөкөйлүк, кечиримдүүлүк, тил билгилик, чечкиндүүлүк, акырын кыймыл, илимдүүлүк, акыйкат таануу, ар нерсеге өз багытына мамиле жасоо, карапайымдык, кайрымдуулук. Аял Кудай тараптан көп нерсеге милдеттендирилген. Аял өзүнүн жол-жобоосун өздөштүрө албаса айлана бүт нуксуз, күйөлөрү кунсуз, турмуштары эптемей, мамилеси маңызсыз, жүрүм-туруму жараксыз, үй-тутуну ирээтсиз, эптеп күн кечирмей болот.

Адам дегеле ким?

Адам – кудайдын, ааламдын, табияттын кичирейтилген микро үлгүсү, Адам ата, Обо эненин урпагы. Пендечиликтен чыгып адам бололу, жан дүйнөбүздү өстүрөлү, ааламга, Теңирге биздин жан дүйнөбүз гана керек. Бийлигибиз, байлыгыбыз, сулуулугубуз, дене досубуз (пенде корпусубуз), сырткы тон жерде калат. Жети катар ааламга, жашоого биздин жан дүйнөбүз гана жарактуу. Урматтуу улуу журтум кыргызга адамзатты сактап калуу үчүн илим, касиет, кут түштү, жоопкерчилигибизди моюнга алып, өзүбүздү улуу эл экенибизди таанып оордубузга отуралы. Түндүк бул кыргыз, уук бул улуттар түндүккө биригет, табият бул кереге, улуу илим менен түндүгүбүздү көтөрүп, өзөгү соолуп, согушуп жаткан улуттардын башын бириктирели, табият (кереге) ошондо гана тынчыйт. Өткөөл мезгилде ар бир адамдын, улуттун, мамлекеттин милдети, кызматы, миссиясы бар. Кырсык адам кызматын, милдетин унутканда Кудайдын ачыктан эскертүүсү, кызматыбызды кылалы. Урматтуу журналисттер, окумуштуулар адамзатка, кыргызга кайдыгер карабаган жарандар каршылашты токтотуп калыстык менен орто кеңеш куруп, мамлекет, жер элдики. Көрүнгөнгө суктанбай суурулуп чыгалы. Кызмат, милдетибизди аткаралы. Улуу сөздөрдү сүйлөп чыкканга менде мүмкүнчүлүк аз. Мамлекеттик телерадиолор бир беткей бийликтегилерди мактаса, менчик гезит ээлери өздөрүнүн санаалаштарын мактап, бирөөлөрдү каралап кызмат кылып калган мезгил. Гезит бетине чагылдырууга ар кандай суммадагы акчаларды сурап келишет, мен өзүмдү мактап жаткан жокмун улуу жан дүйнө илимин гана чагылдырган үчүн акча төлөп чыгуу менин көңүлүмө туура келбеди. Адамзат акылдуусунуп жакшы адамга жаман адам сөзү менен тең келип калган убакытта бирөө айтып чыгыш керек экен да. Бүгүнкү күндө акылдуубуз дейбиз, акылдуу болсок бир макал-лакап ойлоп табалычы. Акылдын жеткен чеги комерция. Сезим иштетпей калганбыз. Кудайсыз куурай башы сынбайт дегендей, Кудайдын буйругу менен көкүрөгүмө жалын, дух, оозума от келип, илим алып, түшүнүк кеңейип, ишеним пайда болуп аткаруучу болуп чыгып жатам. Бул илимден сиздер адам болуп чыгасыздар. Үч жыл бою гезит бетине жазсак дагы аздык кылат. Китептер бар, алып окуп жан дүйнөңүздөрдү кеңейтиңиздер. Медсестра болуш үчүн деле илим алат, түшүнөт, ишенет анан аткарат. ВУЗдан адам адис болуп чыгат, бул илимден да адам-жаратуучу болуп чыгат. Гезит бетиндеги ушак-айың сөздөн адамзат деле чарчап баратат, бул мен айтып жаткан сөздөрдү жетекчилер, эл деле түшүнөөр мезгил келээр. Ойчул элсиңер омокту оюңар, келечекке кеңешиңер болсо ийри отуруп түз кеңешели. Мамлекет башындагыларга кара күчүбүз керектир, каражатыбыз керектир орто кеңеш куруп ой калчайлы. Ааламдын астында адамзат алсыздык, башка багытыбыз жок.

Сизди урматтап сыйлап Арстан-Алай Абдылдаев, байланыш телефону : 0550-788-188.

Айбат гезити