Домой Негизги Айкырып чыккандын баары эле баатыр эмес

Айкырып чыккандын баары эле баатыр эмес

3

ОБОНУшундай  кеп бар, кыргыз элинде. Учурда Саруулуктар өздөрүн Улуттук чыныгы баатыр көрүп, Калмак-Манжурду чаап келгендей эле маашыркап жатышат. Бирок, өз мекенинин, айрыкча өз обласынын элине иш кылдырбай, ары-бери өткөн автоунааларды токтотуп, ар кандай туура эмес чакырыктарды таштоо менен баш аламан ызы-чууга алып барышууда. Мындай өңүттөн карап, калыс таразалай турган болсок, булардын улуттук делген патриоттулуулугу суу кечпей турган, катардагы эле жарма патриоттуулукка шайкеш келип калууда. Булардын башаламан акцияларынын айынан экономикага, саясий туруктуулукка чоң кедергесин тийгизип атканы жашыруун эмес.   Саруулуктарга салыштырмалуу Баткендин жергиликтүү калкына өтө чоң баа берсе болот. Албетте, биз элди экиге бөлүп-жарбайбыз. Бирок, Баткендин эли Кыргыздын чек арасын коргоп, ошол жерде өтө чоң коопсуздук жаралып жатса да, көчүп кетпей, ата-бабанын баскан изин, сөөгү көмүлгөн топуракты калтырып кеткилери келбей, кыйынчылыкты баштан өткөрүп келатышат. Чыныгы улуттун патриоттору деп мына ошолорду атоого татыктуу.

Айбат гезити №62