Домой Саясат АКШнын акырынан жем жеген Равшан Жээнбеков “база калсын” дейт..

АКШнын акырынан жем жеген Равшан Жээнбеков “база калсын” дейт..

2

жээнбековАмбициясы тээ асманга жеткен, кыялында єзїн бир премьер-министр, бир президент, бир Бишкек мэри деп басса-турса, єўїндє да тїшїндє элестетип, кыялданган, бул жакта эл Бакиевдин канкор бийлиги менен кїрєшїп, канжалап жатканда Америкада кайкалап жатып эле баары бїткєндєн кийин даяр ашка келип депутат болуп калган Равшан Жээнбеков деген эргул бар. Бул киши Ємїрбек Бабановго теў тайлашып, ошого єчєшїп, тиги кандай кызматтарга баргысы келсе эле кошо чуркап калат, же ага дарамети жетпейт. Фракция лидерлигин талаша коем деп, “Ата Мекенден” куулганы да бар.

Кечээ гезиттердин бирине маек бериптир, президент Кыргызстанга эў пайдалуу болгон базаны кетиргенге аракеттерди кєрїп жатат деп. Албетте, президент бул саясаты менен мамлекетти уттурат. Келечекте кєп нерседен кол жууйбуз, дейт.

Ой тобоо… Бу киши АКШнын акырынан жем жегенин качан коет? Бїт Кыргызстан эли базаны кетире албай убара болуп турса, мунун айткан сєзїн карачы!

Маегинин кийинки бєлїгїндє да бїт Орусияны жамандап, АКШны мактап чыгыптыр, эй! Алган акчаўды жакшы иштеп берип атыптырсыў, Равшан мырза деп калдык