Домой Саясат Аксы окуясы акча талаштан чыкты беле?

Аксы окуясы акча талаштан чыкты беле?

9

1

Бу курган дүйнөдө нелер гана болбойт. 2003 жылы айтылуу Аксы окуясы орун алып, элибиздин эси эки болгон эле. Ошол маалда А.Бекназаров караламан калк үчүн кара жанын карч урган кайраткер, оттон-суудан кайра тартпаган кара кулак шер болуп көрүнгөн. Чынында эле чымын жанын тобокелге байлап, асман айга туйлаган андагы бийлик менен кармашып жатса оңой бекен. Бирок… бирок кептин баары башкада экенин, балакеттин баары таптакыр бөлөк нерседе жатканын биз анда кайдан билиптирбиз. Эмесе кеп башынан болсун.

Ошол доордун оп-тартма бажычылары мүшөк-мүшөк теңгени көз болжом менен бөлүп, алды Акаевдин “кошолегуна” айланып, арты акчаны самандай сапырып турган кез.Кадимки “Манас” аба майданында Бекен Абдымомунов деген бутун букарга, колун коконго созуп жашаган бажы башчысы болот. Ал кудай урган кулкундун айынан күндөрдүн биринде Чүй облустук прокуратурасынын кылтагына илинет. Агездеги облпрокурор Зоотбек Кудайбергенов “колго түшкөн коенду, койо берген оңобу” деп, бажы балыктарынын ичиндеги ири “китти” ийиктей чимирилтип, ит айласын кетирет. Зоотбек мырза опурулуп-жапырылып “Ормон опузага” салып, ого эле шайын оодарат Бекен бажычынын. Аргасы кеткен “күркүл” бажычы башын тырмап, акыры алтын башын абактан арачалап калуу үчүн прокурор З.Кудайбергеновго 110 000 (жүз он миң) ! доллар сунуштайт. Ал учурдагы 110 миңдин күчү азыркы 1 миллиондон да артык болсо керек эле. Зоотбек мырза албайын дейт, алкым кыйнайт, алайын дейт, “алдырарда жаздырар болуп калбайын” дейт, айтор ошентип жатып акыры “албайм” дейт дагы, бажычы Бекенди “110 000 доллар пара сунуштады” деп айыптап, ишти тергеп, сотко айдап жиберет. Ал эми ишти караган сот ким экен дебейсиңерби? Сот болсо, айтылуу Азимбек Бекназаров экен. Азикең алдына келген акчадан аткез кылгандай аңкоо беле. Кудай мындай бербеспи, “абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат” деп алиги сумманы алып, бажычыны бошотуп, ишти тамам кылат. Прокурор З.Кудайбергенов ок жеген аюдай айкырганы менен анысынан майнап чыкпай, колунан алдырган бөрүдөй улуп-уңшуп кала берет.Азикең болсо алаканга түшкөн арбын акчаны сол чөнтөккө солоп туруп, Аксыны карай уруп барып, парламенттик шайлоого катышат. Абройдун болбосо да, акчанын күчү менен депутаттык мандатты баса жыгылат. Арадан аз өтпөй эле Үзөңгү-Кууш деген узун обонду созуп, учтан түпкө уланган улуу чаң чыгара баштайт. Аргасы кеткен бийлик ага карата эмне айла табарын билбей, башын кашыптурат. Ошол учурда айбатынан жан чыккан, каруусунан кан чыккан кадимки А.Карыпкулов президенттик администрациянын эки тизгин, бир чылбырын колго алып, “түү” деген түкүрүгү жерге түшпөй турган маал экен. Баягы прокурор З.Кудайбергенов болсо Баткен облусунда прокурор болуп турган кез. Жердеши А.Карыпкуловго желдей сызып келип “Аманбек аке, эгер эле мени Жалалабадка прокурор кылып которсоңор, алдагы Азимбектин атасын таанытып берем” дейт. Карыпкулов анда кайдан билиптир Зоотбек кайбардын баягы 110 000 доллардын сары изине чөп салып кубалап жүргөнүн. “Ии, канайым апчесине, мага окшогон акесине инилик кызматын кылайын деп аткан турбайбы”, деп Жалалабадка облпрокурор кылып которушат. Арадан аз өтпөй эле Жалалабадка самолет менен сабалап келе калган А.Бекназаровду кырмызы кызыл шапкелераэропорттон колуна кишен салып, камап салышат. Анан кайран Зокең Бекназаровдун камерасына шашпай кирип, баягы эски доону доолап, 110 миңди жерден чукуса да таап копкоюшун талап кылат. Сыягы анча-мынча какыс-кукус да кылып жиберсе керек. Бирок, Азимбек бечара “көздөрү айтып турганына карабай” теледен “мага эч ким тийген жок. Жакшы эле карап атышат” деп айтууга аргасыз болот. Аны баарыбыз көрбөдүк беле. Бийлик З.Кудайбергенов деген азаматыбыз оппозициячыл саясатчынын жүрөк үшүн алып, бизге ак кызмат кылууда деп ойлоп жатты. Ал эми Зоотбек болсо бийлик-сийлигиңди уруп ойнобой, өз доосун өндүрүүнүн камын жеп атканын ким билип коюптур. Анан ошол жерден чатак ырбап, Азикеңди Аксылык жердештери колдоп, эл көтөрүлүп атып, акыры албан-субандай азаматтардын каны төгүлүп токтойт, ал окуя. Мына досум, кыргыз саясатынын көшөгө ичиндеги көмүскө жактары. Ошол оңбогон 110 миң доллар болбогондо, Бекназаров да депутат болбойт эле, Аксылык азаматтар да өлбөйт эле. “Кызыл-кызыл кекиртек, кыйла жерге секиртет” дегендей, түбүң түшкөн дүнүйө эмнени гана кылдырбайт. Ушул күндөрү Бекназаров деле бир пара албагансып, Кудайбергенов болсо аны кууп барбагансып, Абдумомунов дегениң экөөнүн чөнтөгүнө эчтеке салбагансып, жүргөндөрүнө баракелде. Баарынан да бейкүнөө балдардын канына забын болгон Бекназаровдун бетти тултуйтуп, берээн-кыраан кейптенип жүргөнүнө таңкаласың.