Домой Шоубизз Анжелика Ошто ‘Айым style’ салонунун филиалын ачты

Анжелика Ошто ‘Айым style’ салонунун филиалын ачты

4

Єзїн ар тараптан сынап келе жаткан айым Анжелика мындан аз убакыт мурун Борборубуз Бишкек шаарында їйлєнїї їлпєт салонун ачып, турмушка чыга турган кыздарга атайын кызмат кєрсєтїп, єзїнїн колунан жаралагн кєйнєктєрдї ижарага берип жаткан болчу. Анжеликанын колунан жасалган мыкты кєйнєктєр турмсушка чыга турган кыздардын арасында абдан чоў суроо талапка ээ болгондугуна байланыштуу эми Ош шаарында да ал салондун филиалын ачып, кыздарды дагы бир ирээт сїйїнтїп жаткан чагы. Айтылган салон єзгєчє креативдїї, оргиналдуу жана эксклюзивдїї їлпєт кєйнєктєр миўдеген бийкечтерди таў калтырды. Бизге маалым болгондой Айым style дїкєнї єзїнїн тушоосун кесип, алгачкы кардарынын тейлеп, турмуш жолуна аттанып жаткан бийкечке єзгєчє кєйнєк тигип берди.

Анжелика