Домой Коом Арак ичкендерге

Арак ичкендерге

34

алкашЭх арагым мен сени ойноп ичтим,

Билбей калып  кээ күнү сойлоп ичтим.

Ичпечи деп апакем суранганда,

Ичпеймин деп экинчи согуп ичтим.

 

Баш жазчы деп досторду тооруганмын,

Көздөр шишип калчылдап ооруганмын.

Жолуккандар бересеси бардан бетер,

Алып бер деп ар кимге урунганмын.

 

Айткым келди муну мен жаш карыга,

Жаман адам жок тура ичпей калса.

Кандай ичиш керегин билбеген соң,

Стаканды колуңарга албагыла.

 

Алыптыр арак акылды,

Тааныбай алыс жакынды.

Артыңдан ээрчип бир топ жыл,

Алтын баш сага малынды.

 

Чыгарбай мыкчып сүйрөдүң,

Урушту далай үйдөгүм.

Баарынан жакын сен болуп,

Эсимден чыкты сүйгөнүм.

 

Тамдардын жаттым түбүндө,

Ичкеним арак күнүгө.

Эмгегим өтүп кеткенсип,

Урунам барып бирөөгө.

 

Уялуу менде болбоду,

Бир арак башка орноду.

Ойлонбойм тамак жөнүндө,

Сары суу болсо болгону.

 

Басалбай балдар ыйлашып,

Турушат мени кыйнашып.

Ичкенди жүрдүм тыя албай,

Же жанды койдум кыя албай.

 

Балдарым зээнди кейитет,

Арагым күндө жеп ичет.

Баса албай турсам калчылдап,

Ичкин деп арак демитет.

 

Кудайым ынсап бердиби,

Башыма акыл кирдиби.

Токтоттум досум кош десем,

Таарынып кеткен шекилдүү.

 

Ичпе деп айтам ичкенде,

Албагын салып илдетти.

Үзүлүп кетсең өз шоруң,

Же топурак тойдум дедиби.

 

Көтөрдү далай инилер,

Көтөрдүң тууган кимиңер.

Соо болгон кезде ак сынып,

Ак боло калат дилиңер.

 

Турса да гүлдөп чар тарап,

Койгон жок чоңдор бир карап.

Биринчи алкаш экен деп,

Берген жок сыйлап бир барак,

 

Эмгеги күчтүү канымдын,

Эмгеги сүйгөн жарымдын.

Талаадан ташып күнү түн,

Атасы кылды балдардын.

Кочкор району, Туз айылы, Кадыр Кубат

Айбат гезити №78