Домой Кызыктар дүйнөсү Атактуу ээнсиздер

Атактуу ээнсиздер

4

эйнштейн

Дїйнєгє атагы чыккан адамдар да иделадуу эмес деп ким ойлоптур:

1. Томас Эдисон мектепте 4 ай окугандан киин чектетилген. Мугалим аны акылы артта калган деп айтчу.

2. Дарвин медицинаны таштап салган, жана анын атасы даима “Сага чычкан менен ит-мышык кармагандан башка эчтеке кызык эмес” деп такалай берчї.

3. Идеялардын жетишсиздигинен Уолт Диснейди газетадан чыгарып салышкан.

4. Белгилїї Бетховендин мугалими окуучусунун таптакыр таланты жок деп эсептечї.

5. Эйнштейн 4 жашка чеин сїйлєгєн эмес. Анын мугалимин характеристикасы: акылы артта калган – болчу.

6. Белгилїї скульптор Родендин атасы кийинкилерди айтчу: “Менин балап – келесоо. Ал їч жолу искуство мектебине тапшырып бир да жолу єткєн эмес”.

7. Император Фердинанд Моцартка, анын “Фигаро їйлєнїїсїндє” єтє кєп нота бар деп айткан.

8. Ал эми Менделеев химиядан “3” болчу.

9. “Форд” автомобильдеринин жаратуучусу Генри Форд окуганды да жазганды да билчї эмес. Жана ушундай фнасылык ийгилике жетїїдєн мурун ал бир нече жолу єзїн банкрот деп жарылаялаган.