Домой Коом Аталышы одоно жана адепсиз сөздөрдү камтыган юридикалык жакты каттоодон баш тартылат

Аталышы одоно жана адепсиз сөздөрдү камтыган юридикалык жакты каттоодон баш тартылат

7

сот чечимПрезидент Алмазбек Атамбаев “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” КР мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” кол койду, деп билдирди президенттин басма сөз кызматы.

Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2015-жылдын 9-апрелинде кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты – практикалык коолдонууда бири-бирине каршы келген ченемдерди жана кайталанган түшүнүктөрдү, Мыйзамдагы кемчиликтерди жоюу, ошондой эле субъектилерди каттоо тартибин жөнөкөйлөтүү.

Мыйзамда, киргизилген толуктоолорго ылайык, Конституция менен аныкталган мамлекеттик бийлик органдары юридикалык жактардын укуктук жөндөмдүүлүгүнө ээ жана каттоого жатпайт; юридикалык жактын иш-аракети токтогон учурда эсепти (эсептерди) жана жоюу балансы жабылгандыгы тууралуу банктын маалымкатын каттоочу органга берилүүчү документтер тизмесинен алып салуу; акционердик коомдун иш-аракети токтогон учурда баалуу кагаздардын рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү макулдугун талап кылган ченемди жоюу; кредиторлор жок болгон учурда юридикалык жак каттоочу органга алардын жок экендиги жөнүндө реорганизацияга кабылган юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлган гарантиялык катты тапшыруу жөнүндө ченем; юридикалык жактар банкрот болгондо (соттук жана соттон тышкары тартипте) иш-аракетин токтотууну каттоо тартибин киргизүү; юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) аталышы жыныстык белгилери, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыгы, туткан дини, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча кодулоо элементтерин, ошондой эле одоно жана адепсиз (уят) сөздөрдү камтыса, каттоого тыюу салуу жөнүндө соттун чечими болгондо юридикалык жакты, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) каттоодон баш тартууга жол берилүүчү толуктоолор белгиленген.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Айбат гезити №128