Домой Негизги Бакиевдин сүрөтүн эшекке оонаткан эл эски заманды эңсегендерди эмне кылат?

Бакиевдин сүрөтүн эшекке оонаткан эл эски заманды эңсегендерди эмне кылат?

7

Ousted President Kurmanbek Bakiyev speaks to journalists in Jalalabad Region in southern Kyrgyzstan2010-жылдын 7-апрели. Бул күнү үй-бүлөлүк кандуу режимдин өзүмбилемдигине чыдабаган карапайым калк түп көтөрүлүп, Курманбек Бакиевди тууган-туушкандары менен кошо дыргаяктата кубалаган. Ошондогу бир элес алигиче көпчүлүктүн көз алдында тартылып турат. КурСалиевич бийлигин сактап калыш үчүн өз элине ок чыгара элек кезде Ысык-Көлдүн чок ортосунда чогулган адамдар облимараттагы Бакиевдин элеси түшүрүлгөн килемчени алып чыгып, анын үстүнө эшекти жаткырганы көгүлтүр экран аркылуу көрсөтүлгөн эле. Муну көргөн аксакалдар: «Адамдын сүрөтүнүн үстүнө эшектин жаткырылганы – жамандыктын белгиси. Бакиевдинишиоңбойкалды. Ал тактанкулайтэми» дешкенболчу. Айткандай эле Бакиевүй-бүлөсүмененчымын-чиркейлергеталанганынакайылболупМинскиденжайтапса, инилери, уулдары ар кылкоктудажашырыныпжүрүшөт. Бирок, ошол эле мезгилдеайрымсаясатчыларэскирежимдиэңсеп, Бакиевбийлигинорнотуунукөздөгөндөймаанайжаралууда.

Курманбек Бакиевди мекенине алыпкелерин алгачкылардан болуп «Атажурт» партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында жарыялаганын коомчулук уккан. Лейлек районундагы Исфара айылынын шайлоочулары менен жолугушуп жатканда жергиликтүү тургундардын бири: «Сиз 2005-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп жүрдүңүз, К.Бакиевди эмнеге сактап кала албадыңыз?» деп суроо узатканда оргу-баргы Ташиев: «К.Бакиевди сактап кала албадык, бирок, акыры аны мамлекетке кайра алып келебиз» дегендей жооп бергени белгилүү. Бул жөн гана айтылган сөз эмес экенин, анын түпкү максаты – Бакиев бийлигин кайрадан орнотуу экендигин өткөн жылдын 3-октябрындагы окуядан соң күбө болдук. Камчыбек Кыдыршаевич «Кумтөрдү» шылтоолоп, Чыңгызханчасынан Ак үйдү басып алуу планы ийгиликсиз аяктап, саясый банкротко учурады.

Контрреволюция жасооаракетиушунумененэлечектелип калган жок. «Атамекен» партиясынынтөрагасыӨмүрбекТекебаев 13-февралда Ак үйдүн дал тушундаөткөнмитингдереваншисттиккүчтөрбийликтибасыпалуупланынтүзгөнүнбилдирди. Анынайтымында, мындайкүчтөризгитилегинбыйылаткарышмак.«Тарыхты кайра жазуугаболбойт. Биздинбаатыртарыхыбыздыөзгөртүүнүкаалаганадамдарбүгүнсаясыйаренадапайдаболуп, аракетжасапотурушат. Бакиевүчүнөлөм, аны кайра алыпкелемдегенадамдарчыгууда. Аларөздөрүнүншарттарын «диктовать» этипжатышат. Алар Ак үйдүбасыпалып, бийликтиалмаштырабыздепкоркутушат. Бизреволюцияныкоргойбуздепжарыялашыбызкерек. Бизреволюцияны реставрация кылып, эскизамандыалыпкелебиздегендергесоккуурушубузкерек. Алардын арам ойлоруболсо, бизаларгасоккуберебиз» деген Текебаевдин кеби турмуш жүзүндө далилденди. Атап айтканда, Эрланбек Өмүралиев аттуу жаш активист оппозициянын “Кувакы”, “Юпи” сыяктуу чуулгандуу пландарын ашкерелеп, бийликке жетиш үчүн өз элин ууландыруудан да кайра тартпаган “ата журтчу” Садыр Жапаров, “акыйкатчы” Аликбек Жекшенкулов, Кубанычбек Кадыров сыяктуу өздөрүн оппозиция лидери санаган фигуралардын маскасын сыйрыды. Ал эми 7-октябрда Ысык-Көлдөгү обладминистрацияга чабуул жасоо, облус губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу операцияларын түзүп, өзү Минскиге жылып кеткен Садыр Жапаров эзелтен Бакиевдин буйругун “кыңк” этпей аткарып келгени бештен белгилүү. Демек, Садыр мырза 7-октябрда азыркы бийликти оодарып түшүп, Бакиев заманын орнотууну көздөгөн десек жаңылышпайбызбы?

Качкын президент Бакиевге болгон «аруу махабаты» сууй элек саясатчыларыбыз дагы арбын экен. Мисалы, 7-апрелде өз элине ок аткан Бакиев жана анын жан-жөкөрлөрүнө адвокаттык кылган Чолпон Жакупова, Өмүрбек Суваналиев жана экс-«ак жолчу» депутат Бегалы Наргозуев тандемдешип, «Каршылык Көрсөтүү Кыймылын» (“ККК») түзө салып, саясый күрөшкө аттанышты. Ысымы аталган саясатчылардын бүгүнкү бийликке койгон кинеси бул: бийлик президенттин колуна топтолду, бийликти узурпациялоо башталды. Ал эми көзкарандысыз эксперттер «КККнын» койгон дооматтары негизсиз экенин билдиришти. Алардыкарапайымкалкдагыколдобостугун 10-октябрда Таласта, анданкийинНарындаөткөнмитингдердалилдеди.

Кызыкжери, «узурпация эле, узурпация» депжермуштап, оозунанкөбүгүчачыраганчаайкырган «господин» Наргозуев 2009-жылы 28-январда «Учур» гезитине курган маегиндеханзаада Максим Бакиевди «байдынэркекызындай» мактап, аны президент кылуудемилгесинкөтөргөн. Эртеңкикүнүчычалапчыкпашыүчүнинтервьюнунурунттууучурунмисалдайбыз. Ал маегиндеминтет: «Биринчиден, Максим Курманбековичазыр президент эмес. Келечекте президент болорунбирКудай билет. Эгер эл шайласа, Кыргызстандыбашкарышымүмкүн. Бирок, бүгүнкүкүндөачыксаясаткачыгып, бийликкекелипотурат. Кокускызматүчүнэлежанталашканболсо, 2005-жылы деле кызматалыпалса болот болчу. Мындайкараганда, атасыбийликкекелгенден 5 жылдансоңкызматкакелипотурупатпайбы. Мен ойлойт элем, президенттинбаласыболобу, биртууганыбы, эгершайлооаркылуупрезидеттиккешайланатурганболсо, булдүйнөлүкпрактикадаболокелген – атасынынордунабаласымурасынулантканыбоюнча… Мисалдардыкөпсанасак болот да, АмерикадаБуштунбаласы президент болгон…». Ошол эле БегалымырзаМ.БакиевдинЦАРИИнинтөрагалыгынадайындалышынжатакалыпкоргогонпикирин «Азаттык» радиосунабилдирген. «Мага булдайындоокандайдырбирүмүттөрдүберипатат да. Элибиздинжашоодеңгээлининөсүшүнөжакшыпайдасытиебидегенүмүттөрдүжандырыпатат. Себебиминистрликтергекандайганаакчакелбесин, кандайганаакчаларөнүктүрүүбюджетинебөлүнбөсүн, ошолакчалар ар түрдүүкоррупциялыкаракеттердиннатыйжасындакумгасиңгенсуудайжокболуп, жыйынтыгычыкпайжатчу эле. Азырбулдайындоонуннегизиндемениноюмча Максим Курманбековичиштинжыйынтыгынакызыкдар киши катары ар биртыйынэсебинде болот. Мен ойлойм, бул киши жашжетекчи катары жыйынтыккакызыкдар. Аныннегизиндекоррупциягабөгөткоюлуп, кийинкижылдарыэлдинжашоосунуноңолушунажардамберебидегенчоңүмүтмененотурам. Мениноюмчабиздинэлдинжашоо-жыргалчылыгынаалыпкелчүдайындоодепэсептейм» дегенНаргозуевбүгүн узурпация тууралууайтуугаморалдыкукугужокэмеспи. Андаал неге орунсузталаптарымененбүгүнкүбийликкекаршыаттанды? Балким ал Максим Курманбековичиң президент кылуугачындапкиришипжүрбөсүн?

Бүгүнкү оппозиция лидерлерининкөпчүлүгүнүнсоңкужүрүштөрүнкарасанБакиевдикрежимдиорнотуунукөздөпжатканыбайкалат. Ал эмикарапайымкалкБакиевдинөзэлининжонунанкантипкайыштилгенин, кантипэлектржарыгыныннаркынэселепкымбаттатканын, кантипкырчындайжигиттердичетиненкырганын, өзэлинеокчыгарганынунутаэлек. Ошонүчүн, анынсүрөтүтартылганкилемчениэшеккеоонатып, үй-бүлөсүмененкошоМинскигечейинкубалап, инилери, уулдарыкөрүнгөнжердетентипжүрүшөт. Мынаушундайрежимдикайрадан «тирилтүүнү» көздөгөнсаясатчылардыэмикандайтагдыркүтүптурарэкен? «Эси барда этектеринжаап», өзэлине, өзмамлекетинекарасанатайлыгынтоктотушпаса, эртеңкикүнү кеч болупкаларынтүшүнгөндөрүоң. Же Бакиевдинсүрөтүчегерилгенкилемчетаржымалыэстериненчыгыпкалганбы?