Домой Саясат Батукаевдин шылтоосу менен бири-биринин айыбын ачкан “атамекенчилер” менен Рысалиев

Батукаевдин шылтоосу менен бири-биринин айыбын ачкан “атамекенчилер” менен Рысалиев

3

рысалиев

Батукаев боюнча парламенттин отуруму бара-бара фарска айланып баратканы байкалууда.

Негизги каршылаштар “Ата Мекен” фракциясы менен Жаза аткаруу башкармалыгынын жетекчиси Зарылбек Рысалиев экендиги айдан ачык кєрїнїп калды.

Кечээки отурумда Ємїрбек Текебаев менен З.Рысалиев жаман катындарча айтышып, бири-бирин коркутуп алышты. “Мына, азыр Башкы прокурор Аида Салянова “Ата Мекен” партиясынын депутаттары 7-апрелде адам єлтїрїїгє шектелип жатат деген мааниде айтты, муну кечинде теледен эл угат. Ошондуктан айтып коеюн, эгер Зарылбек Рысалиев ушуну далилдеп берсе, мени камаганга депутаттар кол тийбестигимди алып уруксат бергиле! Эгер, Зарылбек, далилдей албасаў, єзїўдїн шоруў! Угуп кой, єзїўдїн шоруў!” – деп кыйкырды Текебаев.

Ага жооп кылган Зарыл Рысалиевдин, микрофон єчїп тургандыктан, эмне айтканы чала угулуп, бирок “Далилдеп берем!” деп кыйкырганы даана угулду.

“Энеўди таанытам, Зарылбек, уктуўбу?! Энеўди таанытам. Эмне дейсиў?! Бери бас! Башыўды жарам!” – деп дагы жулунду Ємїрбек Текебаев. Ага жооп кылганы жєнєп бараткан Зарыл Рысалиевди спикер: “Зарылбек, ордуўузга олтуруўуз! Сиз азыр суроолорго жооп бересиз” – деп токтотуп койду.

Ушул жактан суроо туулат экен, бири Батукаевдин ишин, экинчиси мародерлукту шылтоо кылып, жеке келишпестиктеринен улам єч алып, эл алдында спектакль ойноп жаткан жокпу? Анткени жеўилген тарапка бир топ оор айыптар тагылып, эл алдында шерменде эле болчудай тїрї болуп атат.

Ошондон улам, “атамекенчилер” мародерлук боюнча чуусун жашыруу їчїн, Рысалиев Ємїке Бабановдун тїртмєлєєсї менен качырып ийген Батукаев боюнча баарынын бети ачылбаш їчїн ушинтип эл алдында тирешип, согушуп жаткан жокпу?

Кандай болгон кїндє да, карапайым эл їчїн кайра жакшы болду, булардын тирешїїсїнєн улам кимдин ким экенин билип алабыз.