Домой Коом Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы 1997-жылдын 1-январына чейин катталган...

Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) юридикалык жактарга маалымат иретинде билдирет

4

сотКыргыз Республикасынын «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Мыйзамыннын 2-пунктунун 24-беренесине ылайык 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) 2015-жылдын 1-январына чейин белгиленген тартипте юстиция органдарынын мамлекеттик кайра каттоодон же иш-аракетинин токтолушун каттатуудан өтүүгө милдеттүү, Эгерде 2015-жылдын 1-январына чейин белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон же иш-аракетинин токтотулушу каттоодон өтпөгөн юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) Социалдык фонддун органынын жана (же) салык органынын тиешелүү арызынын негизинде сот тарабынан мажбурлап жоюлууга жатат.