Домой Саясат Этеги жыртылган партиянын мүнүшкөрлөрү кайда?

Этеги жыртылган партиянын мүнүшкөрлөрү кайда?

16

Максим БакиевКезинде  ыргыткан ташы мелжеген жерине тийген, бийлигинин күчү аркылуу  даңкы чыккан бул партиялардын атына жамынып не деген атка минерлер жанын багышпады? Анын караанына зар болуп айланчыктап жүргөндөр сансыз эле. Анткени бул партиялардын тизмесине кирүү үчүн жок дегенде Айдардын, Берметтин, кийинчерээк  Жаныштын, Максимдин, раматылык Медет Садыркуловдун тилин табыш зарыл болчу. Майда-чүйдө мыкчыгерлер менен сүйлөшкөндөн майнап чыкпасын билген кошоматчылар колдон келсе  “көзүрлөрү” аркылуу ишти бүткөрүүгө жандалбас кылышкан. Өтө ашынган, жутунган эргулдар билермандарды айланчыктап жүрүп, тизесине чөгөлөп  соңунда “сыйкырдуу” тизмеге илинчү. Ансыз алардын кызматтык карьерасы бийиктечү эмес. 

Ошентип даңазалуу “Алга Кыргызстанда” анан “Ак жолдо” илешип жүргөн эргулдар  элдин канын тигилер менен бирге кошулуп сорууга катуу киришкен. Бир баракка мөөр койдуруп берүү үчүн жашыл сөлкүбайларга арзыган  мамлекеттик чиновниктердин байлыгына байлык кошулуп казаны, чөмүчү, жада калса кашыгы да майланышып турган. Кел-кел келип турганда тоону томкорууга ниеттенген  буржуйларды токтотууга эч кимдин ошол учурда  шаасы жетмек  эмес.

Кыска мөөнөттүн ичинде ырыскынын эң үстүндөгү каймагын калпып алган шылуундар эл ичиндеги “ак сөөкпүз” деп карапайым адамдарды кумурскадай тепсеп, каалаганын жасоого өттү. Себеби соту да, өкмөт башчысы да “акырлаштарынын” буйругуна моюн сунуп калганы жалган эмес болучу. Акыйкаттын шатысы асманга илинип калгандыктан көр пенделердин зарлаган үнү угулбай абада камалып турду. Алгачылардын, ак жолчулардын ооматы келип Кыргызстанга ошол көпөстөр кожоюн болуп калышты. Жыйырма жылда өлкөнү итке мингизип, байлыгын талап-тоноп өз көйнөктөрүнө өздөрү батпай эңгирешти.

Кырдаалдан улам козу карындай болуп пайда болгон  партиялардын куйруктары  2010-жылкы апрель төңкөрүшүнөн кийин бир аз “ногдаунга” түшкөнү менен тез эле убактылуу бийликтин этегине эрмешип эски зоболосун жоготушпады. Болгону башка аттагы партиялардын тизмесинен алдыңкы орунду ээлешип кайрадан жоор атка көчүк басышты. Акылын пештеп алганга жетишкен соң тескерисинче бийликке келгендерге акыл үйрөтүп калышканына жакасын кармаган журтчулуктун ээги курсагына түштү. Укмуштуунун ташбакасы жорго болуп, жеңүүчү катары  марадан көрүндү. Тил эмизгенди куп үйрөнгөн эпчилдер талаада калбайт тура.

Бермет АкаеваОшол эле Акаевдин, Бакиевдин партияларын жанталашып түптөгөн эргулдар   бул мезгилде парламенттин чоң залында, министрлердин бөлмөсүндө, башка бийлик бутактарынын башында отуруп жигердүү иштеп жатышат. Кыйын бригадабыз дегендердин башына калпак кийгизген куу чирендер өзгөрмө жүздөрүн улам алмаштырып, байуунун амалына өтүштү. Болгону карт кашабаңдын “Жаңы Кыргызстан” деген партиясы чөлкөмдөн алыс ыргытылып, шалкыны бошоп турат. Ага карабастан анын айрым сөзүнөн башка эч нерсеси жок мүчөлөрү опурулуп сүйлөп калышат кээде чоочугансып. Чамасы эски журтундагы унутулгус жылдарын эстеп ыйлагылары келип турса керек. Эми боздогон менен балээ жок. Партиянын лидерине баштагыдай бүгүлүп барган караан көрүнбөйт. Себеби, анын муун-жүнү да, куржуну да бошоп турат каңгырап.

Кайран гана партиялар, бир кезде сага кимдер гана ашык болбогон? Эми болсо күлгө чапкан өпкөдөй болуп бозала бойдон турасың. Башчылары качып-бозуп алыста жүрсө  ким кулактан чоюп тургузмак эле? Баягы күнкарама жигиттериңер болсо башка бир төбөлдүн көлөкөсүнө айланган. Көрсө партия дегениң лидердин дымагына жараша күүлөнөт экен. Кожоюндун башы шылкыйса куйруктары чычаңдап, туш келди тарапка жорголойт турбайбы? Эми ким, качан “Алга Кыргызстанды”, “Ак жолду” бапестеп күрөшкө салат? Ошолордун катарына “Жаңы Кыргызстан” аргасыздан кошулуп калабы? Эсил кайран партиялар, андан көрө бул дүйнөгө жаралбай койсоңор болмок экен. Силерди мындан ары эч ким алпештебейт, төө бастыга алып келекелеп жүрүп өтүп кетишет. Анткени этегиңер жаман жерден жыртылган. Ага  жамачы салып жамасаң да оңутуна келбейт. Аты жакшынакай болгону менен затына булар төп келбеди. Силерге караганда кээде үлпөттөрдөн “Силерге  жаккыбыз келет!”, “Бечелдин үмүтү”, “Өлүк арстандан тирүү мышык артык”, “Үч караан” деген чала жан партиялар артык. Жок дегенде өлкөдө кеңири басып, кээде онтоп жүрүп калышат. Чөнтөгүндө мыдыры жок болсо эмнеге качмак эле?

Негизи Кыргызстан уникалдуу өлкө. Кичинекей мамлекетте үч адамдын башы  бириксе партия катары эсептелет. Жакында кекечтердин, жижиңдердин партиясы эки жүз партиянын ичине кирсе таң калбагыла. Тийип качмайлар да Минскиге чогулуп өздөрүнүн партиясын Батькага өтүнүч кат жазып каттатканы калды деген кабар тарады. Чамасы улуу мартабалуу акесин бир добуштан такка отургузууну каалайт окшойт. Болсун, антпесе жаш жеңеге өкүмдар теңтуш боло баштады. Карагер жорго минбесе да качыр эшекке мингизип коюу чоң адамгерчилик эмеспи. Баса  качыр эшекти эми Минскиден издешсин. Бизден ылайыктуу эшек табылбайт. Анын үстүнө беш жылдан бери чоочуркап калышса керек?

Ж.Саламбек

Айбат гезити №123