Домой Турмуш Гүлчамбар. Атабыз асыл адам эле

Гүлчамбар. Атабыз асыл адам эле

7

Адырбек АтаАтанын кадыры көзү өтүп кеткен соң катуу билинерин байкап отурабыз. Ал эми анын көрөңгөлүү кептерин, жанда жок асыл сапаттарын, өзгөчө балага болгон камкордугун унутууга жол берилбейт. Атабыздын бизге берген таалим-тарбиясы бөтөнчө болгону ырас. Балким буга тандап  алган мугалимдик кесибинин да таасири тийгендир? Айтор өмүр боюу Жети-Өгүз районундагы Боз-Тешик айылында бел чечпей агартуучулук  вазийпасын талыкпай өтөдү. Анын колунан миңдеген окуучулар терең билим алып турмуштун даңгыр жолуна түшүштү. Чамасы  азыр да омоктуу көмөгүн берген агайын эстешсе керек?

Аттиң, адам түбөлүк эмес тура! Атабыз Адырбек  Маанаев  болгону 66 жашында бизден алыстап кете берди. Эгерде көзү тирүү болгондо сексен жаштын ширин мөмөсүн жеп биздин сый-урматыбызды көрмөк. Артында кол кармашып турмуштун ысык-суугун бирге баштан кечирген  апабыз Калбүбү жана уул-кыздары калды. Анын эмгегин эскерчү жердештери, тууган-туушкандары  бар. Ал  өмүрүн текке кетирбептир. Эмдигиче өзү түзгөн орус тили жана адабияты кабинетинен жүздөгөн окуучулар билим алып жатышат. Ушунун өзү бул жашоого калтырган изи деп каниет  кылабыз. Эмгекчил атабыздын аракети өкмөт тарабынан жогору бааланып, көптөгөн сыйлыктарга татыган. Биз сизди эч убакта жүрөгүбүздөн чыгарбайбыз, атанын татыктуу уул-кыздарынан болууга умтулабыз. Сиздин жаркын элесиңиз көкүрөгүбүздөн чыкпайт, атаке!

Уул- кыздарынын атынан Мунара

Айбат гезити №132