Домой Шоубизз Ильяз студия ачты

Ильяз студия ачты

5

студияКыз-Бурак тобунда иштеп андан кийин єзїнчє кеткен Ильяз Абдразаков бир гана ыр жазбастан ал ырга обон жазып, аранжировка кылаары кєптєргє белгилїї. Бардык жактан таланттуу ырчы мырзабыз ушул убакка чейин єзїнїн їйїнєн їн жаздырып жїргєн эле. Азыр болсо єзїнчє имараттан їн жаздыруучу студия ачып кубанычы койнуна батпай турган кези. Аталган студиясында эў жогорку сапаттагы їн жаздыра аласыз.