Домой Шоубизз Иса Ємїркулов бийчи болду

Иса Ємїркулов бийчи болду

34

Иса ОмуркуловЖаш кыздардын жїрєгїн туйлаткан ырчы жигит Иса Ємїркулов акыркы убактарда єзїн ар тараптан кєрсєтїп келе жатканы баарыбызга маалым болсо керек. Чыгармачылыгынын їстїндє катуу иштеп жаткан чагы. “Музыка жана сїйїї” ырына клип тарттыруу менен алек болууда. Белгилей кетсек, аталган ырынын клибинде Исанын бийлегенин кєрє аласыздар.