Домой Саясат Жантөрө Сатыбалдиев, өкмөт башчысы: «Өкмөттүн ишин бир эле «Кумтөр» менен баалабаш керек»

Жантөрө Сатыбалдиев, өкмөт башчысы: «Өкмөттүн ишин бир эле «Кумтөр» менен баалабаш керек»

3

Сатыбалдиев ЖантөрөӨкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев 30-октябрда өкмөт үйүнүн маалымат борборунда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен маалымат жыйынын өткөздү. Ал сөзүнүн башында өкмөттүн акыркы 9 айдагы ишмердүүлүгүнө кыскача токтоло кетти. «Өкмөт эч качан популисттик кадамдарга барбашы керек, андыктан мен өкмөттүн ишин конкреттүү цифралар менен келтирем» дейтЖантөрө Жолдошевич. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылы өлкөбүздүн көптөгөн тармактарында алдыга жылуулар болгон. Маселен, акыркытогузайдыничинде 51, 724 миллион сом чогултулган. Булөткөнжылгасалыштырмалуу 6, 109 миллионгокөптүккылат. Тактапайтатурганболсок, салыктынкөлөмүмындан да көбүрөөкчогулмак, эгердеөткөнжылы «Кумтөр» ишканасынаналдын-ала эле 30 миллион доллар ашыкчаалынбаганда. Айыл-чарбасыдагыөткөнжылгасалыштырмалуу 4,2 пайызкаөскөн. Бажытармагынантүшкөнкаражаттардынкөлөмүбылтыркыданалдаканчакөптүккылат. Буларменен катар эле айрымтармактардагымамлекеттиккызматкерлердинайлыкмаяналарын да көтөрүүгөжетишкен. Маселен, чек ара кызматкерлерининайлыкакыларыкөтөрүлгөн. Июнь айынан бери ИИМ министрлигининкызматкерлерининайлыкакыларыкөтөрүлүптөлөнүүдө. үстүбүздөгүжылдын 1-октябрынан тарта пенсия курагындагылардындагыпенсиясынынкөлөмү 10 пайызгажогорулаган. «Албеттеайрымтармактардакыйынчылыктаржокэмес, бар. Бирок, бизбардыктармактардагыкөйгөйлүүмаселелергекайрлыпжатабыз. Алардынбардыгыналдын-ала айтып, популизмгеберилбейли. Бизөзүбүздүндараметибиздижасаганишибизмененкөрсөтөлү» дейт премьер.

Айбат гезити №51