Домой Саясат К.Ташиев “парашаны” жыттабай эле, курортто жаткандай 9 ай эс алыптыр

К.Ташиев “парашаны” жыттабай эле, курортто жаткандай 9 ай эс алыптыр

3

курорт

Кечээ айрым интернет-басылмаларына Камчыбек Ташиевдин УКМК СИЗОсунда жаткан оорукананын палатасынын сїрєттєрї чыгыптыр. Эми карасаң, єзїнчє эле курорт. Муну билген ажо Атамбаев Нарында жєн жерден айтпаптыр да, булар “парашаны” жыттай элек, жаткан жерлери “люкс” номердей деп… Анан кайра президентти жаман кєрєбїз, “оозуна келгенди сїйлєйт” деп. Ал болгону элге чындыкты айтып жатат, анткени єзї  карапайым, элге жакын…

Чыккан сїрєттєрї менен маалыматка ишенсек, К.Ташиев 2012-жылдын 25-декабрынан баштап, 2013-жылдын 7-мартына чейин ушул палатада жатыптыр. Ошондо 4 айга жакын эс алган экен, кайран эр.

Анын кичи мекениндеги тарапташтары болсо “кокуй, биздин бала єлгєнї калды” деп айгай салышып, жол тосушуп, курортто эс алгандай жайкалып жаткан Ташиев їчїн жол тосуп, бїт єлкєнї зыян тарттырышкан турбайбы!

Салык тєлєгєн карапайм элдин эсебинен ушинтип забор секиргичтер эс алып жатса, анда эле иштин бїткєнї дей берели…