Домой Экономика Коррупционерди коркутуунун жолу барбы?

Коррупционерди коркутуунун жолу барбы?

4

Ýêñ-äåïóòàò ïàðëàìåíòà Êûðãûçñòàíà, ëèäåð îáúåäèíåííîé îïïîçèöèè Êûðãûçñòàíà Ò.ÑàðèåâЭкономика министри Темир Сариев келемиш-чиновниктер мамлекет бюджетинен жылына 700 миллион долларды кымырып, сол чөнтөккө солоп жатканын айтып чыкты. Бул сумма жалпы бюджетибиздин дээрлик 40 пайызын түзөт экен. Коррупционерлер кармалган сайын, күчөп атат. 2012-жылы эле коррупция боюнча укук коргоо органдары 1180 кылмыш ишин ачыптыр. “Жооштугуңду билип алдым, койнуңа кирип алдым” – демекчи, мите курттай болуп кампабызды какшытып, жаткандар сот акелерибиздин ашкере “гумандуулугун” билип алып, кармалып калаарынан кам санабай каалаганын кылып атат. Бийлик чекиндүү аракеттерге барбаса, коррупционерлердин эч кимден коркчу түрү жок.

Булак: “Фабула”