Домой Саясат Кїзїндє парламент “пошел” болобу?

Кїзїндє парламент “пошел” болобу?

3

Кєзкарандысыз эксперттердин пикиринде, кїздєгї саясый кырдаал катуу болот. Мисалы, “Перспектива” аналитикалык борборунун жетекчиси Валентин Богатыревдун айтымында, кїзїндє экономикалык-социалдык абал курчуп, саясый кїрєш кїчєйт. Мындай шартта бийлик бутактарынын бири “садага” чабылып кетиши ыктымал. “Критке” чабылчулардын кєч башында беш партиядан куралган Жогорку Кеўеш турарын божомолдосок жарашат. Себеби, убактылуу депутаттык комиссия тїзїп, ар кимдин былыгын чукуп, интригадан башы чыкпаган, ар жыл сайын экиден єкмєт алмаштырган, саясаттан акча жасап, бизнесин гїлдєткєн, ишкерлигин “крышевать” эткенден бєлєк жарытып иш жасабаган депутаттардын барынан жогу артык экенине карапайым калктын кєзї жетти. Андыктан, кїзїндє парламент мєєнєтїнєн мурда таркабасына эч ким кепилдик бере албайт. Мына ушул жагдай тууралуу кєзкарандысыз эксперттердин пикирине гезитибиздин кийинки санында орун беребиз.

саясат