Домой Коом “Кыргыз адабияты” гезити жарык көрдү

“Кыргыз адабияты” гезити жарык көрдү

9

ГазетаБеш жылдан бери “эс алууда” жаткан КР жазуучулар союзуна караштуу гезиттин  биринчи саны окурмандардын колуна тийди. Көптөн бери унутта калган гезитти баса калып окуп жатышты. Анткени катарына алты жүздөй жазуучуну, акынды  камтыган  бул үлкөн уюмдун зоболосу кийинки убакта көтөрүлө баштады. Мурдагыларга салыштырмалуу азыркылар  демилгени колго алгысы келип тургандай. Бул туура кадам.

Илгери жазуучулардын аброю бир башкача эле. Союз тараган соң мазелери кетип, баштагы күүсүнөн  тайганын  сезүү анчалык кыйынчылык туудурбайт. Ошол бөксөлүктүн ордун толтуруу ниетинде  гезитти чыгарууну эп көрүштү. Албетте, токтоп калган “тегирменди” ийге келтирүү бир кыйла түйшүктү жаратары белгилүү. Ошентсе да артка чегинүүгө эми болбойт. Андан көрөкчө жалпылап демилгени көтөрүү абзел. Эгерде  башталган ишти жарым жолдо калтырбайлы десек жазуучулар союзунун ар бир мүчөсү колдоо көрсөтүүгө тийиш. Биримдик аркылуу гана башка салган кыйынчылыкты жеңерибиз анык.

Айбат гезити №132