Домой Фонд «Кыргызстандын жаш лидерлери – 2014» коомдук мектебинен акысыз кошумча билим алуу

«Кыргызстандын жаш лидерлери – 2014» коомдук мектебинен акысыз кошумча билим алуу

7

Прогрессивдүү Демилгелер Фондунун негиздөөчүсү Салымбеков Аскар Мааткабыловичтин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын жаштарына «Кыргызстандын жаш лидерлери – 2014» коомдук мектебинен акысыз кошумча билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.ЛОГО молодые лидеры

Фонд социалдык маанилүү «Кыргызстандын жаш лидерлери – 2014» долбоорун баштап жатат.  Мектеп үзгүлтүксүз билимдүү, жоопкерчиликтүү, өз алдынча өнүгө ала турган жаштарды жана болочок лидерлерди тарбиялоо менен атайын команда түзүү, мамлекеттин жаңы жаркын келечегине салым кошуу.

Төмөнкү милдеттерди аткаруу алдыда турат:

Жигердүү жана таланттуу жаштарга кошумча билим алуусуна, баалуу маалыматтарга ээ болуусуна жана тажрыйбасын арттырууга шарт түзүү. Ой-жүгүртүү жана өз мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу менен адамдык капиталды жогорулатууга жол баштоо.

Жаштардын өз билимин жана маданий, руханий, нравалык өнүгүүгө болгон умтулуусуна мотивация берүү.

Жогорудагы жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жана аларды практикада колдонууга шарт түзүү менен мамлекеттин жаркын жаш элитасын түзүүгө салым кошуу.

Жаштардын интеллектуалдык, чыгармачыл жана башка патенциалын стратегиялык демилгелерди ишке ашыруу үчүн колдонуу, актуалдуу маселелерди чечүү менен мамлекеттин политикалык, коомдук-экономикалык системасынын модернизациялануусуна салым кошуу.

Коомдук мектептин программасы

Алгачкы тандалган 100 балага 2014-жылдын сентябрь айынан тартып, декабрь айына чейин 3 ай бою 12 практикалык жана пайдалуу жумаларда 144 мотивациялык, аналитикалык, интеллектуалдык, бизнес тренинг, жолугушууларда болууга шарт түзүлөт. Тактап айтканда,  6 мотивациялык, жалпы жана группалык тренингдер, алдыңкы адис жана профессионалдуу тренерлерден 6 профессионалдык семинарлар, мастер класстар, 12 бизнес компания, мамлекттик эмес уюмдарга, мамлекеттик органдарга экскурсия уюштуруу, ийгиликке жетишкен инсандар менен кеминде 12 жолугушуу мүмкүнчүлүгүн берүү программанын негизин түзөт.

Мектепке катталуунун шарттары:

Катышуучулар

  • Коомдук мектепке Кыргыз  Республикасынын 25 жашка чейинки жаштары катыша алат. Кыргыз Республикасынын ЖОЖларынын бүтүрүүчүлөрү, магистранттар, аспиранттар жана башка жаштар  конкурстук тандоонун негизинде мектепке катышуучу боло алат.
  • Ал эми студенттик кеңештин башчыларынын билдирмелери биринчи кезекте каралат.

Конкурска катышуу үчүн www.fpi.kg сайтынан, Долбоорлор – Кыргызстан жаш Элитасы – Коомдук мектеп – документти сунуштоо, билдирмени көчүрүп алуу деп, 10-сентябрь 2014- жыл, саат 18:00гө чейин жөнөтүү зарыл.

Тандоо

1 этап: таржымалды берүү/ атайын билдирме формасын толтуруу жана электрондук формада  www.fpi.kg  сайтына, Долбоорлор – Кыргызстан жаш Элитасы – Коомдук мектеп бѳлүмүнѳ киргизүү.

2 этап: тандалган талапкерлер менен жолугушуу.

Талаптар

Окуусу ийгиликтүү, ар түрдүү программа, конкурс, проекттер жана коомдук акцияларга катышуусу, жеке жарандык позициясы, уюштуруучулук жана аналитикалык ой-жүгүртүүсү, инсандык сапаттарынын, туура амбицияларынын, максаттуу болушу сөзсүз эске алынат.

Мектептин бүтүрүүчүлөрү

Мектептин бүтүрүүчүсү иш-чара жана сабактарга активдүү катышкан, жакшы сунуш жана бааларга ээ болгон гана балдар болмокчу.

Аларга жылдын аягында сертификаттар жана окуунун акырында жумуш менен камсыздоочулар тууралуу маалымат алып, жумуш рыногунун толук абалын көрүп, жаңы байланыштарга ээ болуп, иш-чараларды өткөрүү боюнча, жеке долбоорун жазуу боюнча, аларды ишке ашыруу боюнча кошумча билим алып, коллективдүү чечим кабыл алууга да билимге ээ болуп, конкуренттүү кадрлар болуп чыга келишет.

Мындан сырткары бүтүрүүчүлөр белгилүү бир компанияда стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүк алат.

Толук маалымат жана катышууга билдирүү толтуруу Фонддун сайтында www.fpi.kg,  ошондой эле байланыш телефону : 0312 690543, 690667, 690547.  fpi.kg@mail.ru