Домой Саясат Министр Т.Сариев: Жакынкы мезгилдерде өкмөт улуттук 77 долбоорду ишке багыттоого ниети бар

Министр Т.Сариев: Жакынкы мезгилдерде өкмөт улуттук 77 долбоорду ишке багыттоого ниети бар

9

Ýêñ-äåïóòàò ïàðëàìåíòà Êûðãûçñòàíà, ëèäåð îáúåäèíåííîé îïïîçèöèè Êûðãûçñòàíà Ò.Ñàðèåâ2017-жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктрүүнүн улуттук стратегиясынын 77 долбоору үчүн 7 млрд 400 млн доллар керектелет. Бул тууралуу бүгүн, 10-июлда Экономика министри Темир Сариев донорлор конференциясында билдирди.

«Өкмөт 7,5% деңгээлинде экономикалык өсүүгө жетүү үчүн бар күчүн жумшайт. Ушундай учурда гана максаттуу багытка жана жакырчылыкты 25% кыскартууга жете алабыз. Экономиканын өсүшүнүн жогорку темпи болбосо биз жакырчылыкты жеңе албайбыз. Жакырчылыкты кыскартуу боюнча саясат улуттук стартегия контекстинде туруктуу экономикалык өсүүгө жетүү боюнча саясат менен тыгыз байланышта», – деди ал.

Т.Сариев белгилегендей, жакынкы мезгилдерде өкмөт улуттук 77 долбоорду ишке багыттоого ниети бар. «Бизге чет өлкөлүк түз инвестициялар зарыл. Дайым эле балык бере бербей, ошол балыкты кармаганды да үйрөнүш керек. Ири долбоорлорду ишке багыттоо жана аны ишке ашыруу жылына 100 миң жумушчу орундарды түзүшү керек», – деди министр.