Домой Ден-соолук Моюн остеохондрозуна каршы сегиз көнүгүү

Моюн остеохондрозуна каршы сегиз көнүгүү

19

ОстеохондрозМоюн остеохондроздун биринчи белгилери – далдагы оорулар, баш оору, баш айлануу, көздөгү “чочун издер”, угуунун начарлашы же ашыкча үндөр жана координациянын начарлашынан улам түз баса албай, ары-бери чайкалуу. Ушунун бары болбош үчүн, остеохондрозду жеңип, ден соолукта болуу үчүн эң жөнөкөй көнүгүүлөрдү сунуштайбыз.

 

  1. Ээгиңизди моюнга тартыңыз. Башыңызды биринчи оңго беш жолу, анан солго беш жолу буруңуз.
  2. Ээгиңизди бираз көтөрүңүз. Кайра дагы башты беш жолудан биринчи оңго, анан солго буруңуз.
  3. Кулагыңыз менен ийиниңизге 5 жолу жеткизе башыңызды оңго жыгыңыз. Ушуну эле солго беш жолу.
  4. Башты түздөңүз. Моюн булчуңдарына бираз күч келтирип, ээгиңизди моюн алдындагы чуңкурчага алып келиңиз. Ошол эле маалда төбөңүз жогору көтөрүлүшү керек.
  5. Чекеңизди колуңуздун алаканына коюп, аны түртүп, моюн булчуңдарын чыңалтыңыз. Көнүгүүнү 7 секундадан 3 жолу кылыңыз.
  6. Моюн булчуңдарын чыңалтып, оң чыкыйыңыз менен оң колуңуздун алаканын түртүңүз (7 секундадан 3 жолу). Ушуну эле сол жагынан кылыңыз.
  7. Ээгиңизди түз коюп, колуңузду желкеңизге алыңыз. Желкеңиз менен колуңузду басыңыз (7 секундадан 3 жолу).
  8. Манжаларыңызды кармаштырып, ээгиңиздин алдына алып келиңиз. Ээгиңиз менен колуңарды 7 секундадан 3 жолу кысып, кармаңыз.

Бектур Баймоңолов

Айбат гезити №131