Домой Экономика Өкмөттүн беш жылдык бюджети жарымын гана каржылай алат

Өкмөттүн беш жылдык бюджети жарымын гана каржылай алат

9

Ýêñ-äåïóòàò ïàðëàìåíòà Êûðãûçñòàíà, ëèäåð îáúåäèíåííîé îïïîçèöèè Êûðãûçñòàíà Ò.ÑàðèåâБүгүн, 10-июлда мамлекеттик “Ала-Арча” резиденциясында өнүгүү маселелери боюнча жогорку деңгээлдеги өтүп жаткан Эл аралык донор конференциясында Экономика министри Темир Сариев министрлер кабинети депутаттык корпуска 2017-жылга чейин Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу боюнча план жана программанын долбоорун жөнөткөнүн айтты.

Сариев билдиргендей, Кыргызстандын беш жылдык планы 16,3 млрд доллар деп бааланды. Бул сот системасынын, парламенттин, Ички иштер министрлигинин, Коргоо министрлигинин, президент менен премьер-министрдин аппаратынын бюджетин эсептебегенде. Ошол эле маалда планды реалдуу каржылоо мүмкүндүгү 8,7 млрд долларды же болбосо 53 пайызды түзөт.

“Каржылык айырма 47 пайыз. 2017-жылга чейинки Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына сунушталган 76 ири инвестициялык долбоорлордун жалпы баасы 7,4 млрд доллар”,- деп кошумчалады Темир Сариев.