Домой Дин Орозо тууралу хадистер

Орозо тууралу хадистер

23

Мечит Сулайман тоо

 • «Саарлыкта береке бар, бир жутум суу ичип болсо да аны калтырбагыла. Анткени Алла Таала жана периштелер саарлыкка тургандар үчүн дуба кылат». (Ахмад бин Ханбал, Муснад, 3-том, 12,32,44,99)•
 • «Ооз ачууга шашылып, саарлыкты кечиктирсе эле, үммөтүм жакшылыкта». (Абу Дауд, Саум, 21; Тирмизий, Саум, 10; Ибни Маажа, Сыям, 25; Даримий, Саум, 12).
 • «Орозо мусулман үчүн калкан сыяктуу. Ошондуктан бирөөңөр орозолуу болсоңор жаман сөз сүйлөбөсүн,жаман иш кылбасын; эгерде бирөө аны тилдесе же урушмакчы болсо ага жөн гана: «мен орозомун» десин». (Бухарий, Саум, 8; Абу Дауд, Саум, 25; Тирмизий, Саум, 16; Ибни Маажа, Сыям, 21).
 • «Көптөгөн орозо кармоочулар бар, орозосунан суусап-чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт; Түн уйкудан туруп, нафил ибадат кылган канчалаган адамдар бар, мунусунан уйкусуздуктан башка эч бир пайдага жетпейт». (Ибни Маажа, Сыям, 21).
 • «Ар бир нерсенин зекети бар, дененин зекети бул – орозо тутуу. Орозо кармоо – сабырдын жарымы». (Ибни Маажа, Сыям, 44).
 • «Орозо сабырдын жарымы, тазалык ыймандын жарымы». (Тирмизий, Даават, 85; Ибни Маажа, Сыям, 44; Даримий, Вуду, 2; Ахмад бин Ханбал, Муснад, 4/ 260).
 • Абу Умаама (р.а.) айтат: Мен Аллах Элчисинен кылуум керек болгон бир (жакшы) ишти айтып берүүсүн сурадым эле, ал (саллаллаху алейхи васаллам): «Орозо карма, ага тең келери жок!» деп жооп берди. Мен экинчи жолу ошол эле суроону сурасам, «Орозо карма, ага тең келери жок» деген жообун кайталады. Үчүнчү жолу дагы суранганымда, дагы эле: «Орозо карма, ага тең келери жок!» деп жооп берди. (Несаий, Сыям, 43).
 • «Орозо напси каалаган жеп-ичерден бир адамды куру калтырган болсо, Алла Талаа ал адамга бейиштин жемиштеринен жегизип, бейиш булактарынан сугарат». (Али Муттаки, Канзул-Уммал, 3-том, 328-бет).
 • «Орозо кармаган адам халал ырыскыдан эле сарптаган болсо, акыретте (орозодо жеп-ичкендерине карата) эсепке тартылбайт». (Али Муттаки , Канзул-Уммал, 3-том, 328-бет).
 • «Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, унчукпай турушу тасбих болуп саналат, жакшылык жана ибадаттарына кабаттап сооп берилет. Дуба-тилеги Алла Талаа тарабынан кабыл кылынып, күнөөлөрү кечирилет». (Али Муттаки , Канзул-Уммал, 3-том, 327-бет).
 • «Орозо кыямат күну орозо тутуучу үчүн шапаат кылат. Ошондо Жаратканга жалбарып: «Оо, Жаратканым! Мен аны күндүздөрү жеп-ичүүдөн жана жыргалчылыктарынан куру койдум, бул үчүн ал жөнүндө шапаатымды кабыл кыла көр!» дейт. Алла Талаа орозонун бул суранычын кабыл алып, орозолуу адамга шапаат кылууга уруксат берет». (Мунзир, Таргиб, 2-том, 84).
 • «Бир адам эч кандай себеби же оору-сыркоосу жок туруп, Рамазандын бир эле күнүн орозосуз өткөрсө, Рамазандын сыртында бүткүл өмүрүн орозо кармап өткөрсө да, кармабай калган орозонун ордун толтура албайт». (Кандехливий, Фадаил-Аамал, 335).

Айбат гезити №134