Домой Коом Өткөөл мезгил

Өткөөл мезгил

18

Рерихтердин үй-бүлөсү 1925-1928-жылдары Алтайдан Гималайга чейин жана кайрадан экспедиция жасашкан. Рерихтердин ошол Борбор Азия боюнча экспедициясынын катышуучулары өз өмүрлөрүн тобокелге салуу менен 1926-жылы жайында Москвага Махатмалардын, б. а. Жердеги эволюциялык процесске жетекчилик кылуучу Шамбала Кайыптар дүйнөсүнүн Улуу Рухтарынын Советтик жетекчилерге жазылган катын алып келишкен. Ал катта Россиянын Азия элдери менен кеңири биримдиктеги сектанттык эмес, анык эволюциялык өнүгүү жолу жөнүндө айтылып, аны турмушка ашырууда колдоо көрсөтүү сунуш кылынган. Бирок, Кремль ал жардамдан баш тарткан. (Письма Махатм. “Чаша Востока”. Рига-М.-Минск. 1995. Редакциялык сөз).

ЕАЭБ

Биз СССРдын курамында жашаган кезде, б. а. 1928-1929-жылдары Елена Рерих өз күндөлүгүнө: “Орустар эволюция дөңгөлөгүн бура алышат. Түрткү берүү үчүн жөнөкөй эле каалоону – жашоо эркиндигин канааттандыруу керек” деп жазган. (Ариаварта. Журнал, 1996. № 1. 130-б.). Елена Рерихтин бул сөздөрү азыркы улуу доорлор алмашып жаткан мезгилдеги адамдардын жаңы доордун адамдарынын деңгээлине чейин өсүп-өнүгүүсүнө – эволюциясына карата жазылган эле.

Буга байланыштуу Даниил Андреев (1906–1959) мындай деп жазган экен: “Никто, кроме Господа Бога, не знает, где и когда затеплится первый огонь Розы Мира. Страна – Россия – только предуказана; еще возможны трагические события, которые осложнят совершение этого мистического акта и принудят его перенести в другую страну”. (“Роза Мира”. СПб, 2013. 36-б.). (Роза Мира деп мында Жер адамдарынын бирдиктүү руханий гүлү деген мааниде, б. а. жалпы адамзаттын руханий жактан өсүп-өнүгүүсү жөнүндө айтылган). Даниил Андреевдин бул жазганы туура болуп чыкты.

 

Елена Рерихтин күндөлүктөгү жазганына карата Манас ата аян берген эле:

“Жашоо эркиндиги канааттандырыла” турган эл – кыргыз эли болчу. Орустар башында турган Совет мезгилинин ичинде кыргыздар көп жакшылыктарга жетишти. Арийне, “орусташуу” процесси күчөп, кыргыз элинин дили, тили кайра жангыс бузулуу коркунучу астында калганда Кудурети күчтүү Улуу Кудай кыргыз элине мээримин төктү”. (2001. 06. 07).

Эзелтеден Ала-Тоо койнун мекендеген кыргыз эли соңку кылымда СССРдын курамында союздук республикалардын бири катары жашап келгенбиз. Бардык байлык, мүлк мамлекетке таандык болуп, бирдиктүү пландуу чарба жүргүзүүчү зор держава болгон СССР 1991-жылы ыдырап кеткен эле.

Ошол учурда Кудайдын бизге мээримин төгүшү кыргыздардын карт тарыхынын качандыр бир мезгилиндегидей өз алдынча мамлекеттүүлүккө ээ болушубуз катары ишке ашты. Ошентип, кыргыздар орустардын атынан эмес, өзүбүздүн – кыргыздардын эле атынан эволюция дөңгөлөгүн жаңы доорго карай бурууга киришип калган элек.

Келечек доордогу жашоо жөнүндө Шамбала Кайыптар дүйнөсүнүн Улуу Рухтарынан мындайча аян берилген эле:

 

“Советтер Союзу келечек доордун үлгүсүн көрсөттү:

а) мамлекеттик түзүлүш жагынан;

б) коомдук түзүлүш жагынан;

в) экономикалык түзүлүш жагынан.

Келечек доордо Кыргыз мамлекетинде алтынчы расадагы адамдардын жашоосуна ылайыкталган коомдук-экономикалык формация калыптанууга тийиш. Бардык жагынан”. (2009. 02. 01).

Жердеги бүткүл жашоо-тиричилик Аалам энергиясынын жардамы менен өсүп-өнүгөт. Ошол Аалам энергиясы алгач Жердин астрал планындагы Башкы энергетикалык борбору (БЭБ) болгон Тибеттеги Кайлас тоосуна келип, андан жер алдындагы дүйнө өзөгү аркылуу биз жашаган физикалык же тыгыз материя пландагы Жер киндигине же б. а. БЭБге – Кан-Теңир тообузга келип, мындан бүт планетага таралып турары азыркы учурда берилип жаткан аяндар аркылуу белгилүү болгон. Ал Аалам энергиясын биз – кыргыздар бүт Жер дүйнөсүнө (топуракка, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөлөрүнө жана башка адамдарга да) өзүбүз аркылуу чагылдырып-чачыратып өткөрүп турабыз. Кыргыздар болбосо Кыргыз тоолору Жер киндигинин милдет-миссиясын аткара алышпайт. Ал эми кыргыздар Жер бетинин кайсы жеринде жүрбөсүн, Аалам энергиясын өздөрү аркылуу өткөрүп турушат. Байыркы кезде Ыйык-Көл деп аталган Ысык-Көлдүн алдында, терең жер астында Жердеги эволюциялык процесске жетекчилик кылуучу Улуу Рухтардын же б. а. Шамбала Кайыптар дүйнөсүнүн борбору болгон Агартуу шаары жайгашкан. Биздин байыркы бабалар ал дүйнөнү Акырет дүйнө деп аташкан.

Демек, алдыда айтылгандай, кыргыздардын эволюция дөңгөлөгүн буруубуз, биринчиден, Аалам энергиясын бүткүл Жер дүйнөсүнө өткөрүп туруу аркылуу ишке ашырылат.

Экинчи жагынан, азыркы учурда “Манас” дастанынын каймана мааниси – Манас илими да бизге белгилүү боло баштады. Дастандын ошол каймана маанилеринин биринде кишинин ички жан дүйнөсүндө жүрүп жаткан процесстер чагылдырылган. Алсак, ар бир кишинин өз жан дүйнөсүндөгү тескери сапаттарына каршы күрөшүү менен аларды жоюп, ыйманга келип, жаңы доордун адамы болуп калыптануусу дастандагы “Чоң Казат” аркылуу каймана мааниде баяндалган. “Манас” – биздин идеологиябыз деген маселенин өзөгү дал ушул жаңы доордун адамы болуп калыптануу жолун бизге көрсөткөнүндө турат.

Азыркы учурда кыргыз элинин бир топ өкүлдөрү аркылуу “Манас илими” да берилүүдө жана аларда да жаңы доордун адамы болуп калыптануунун жол-жоболору айтылууда. Буга Кайыптар дүйнөсүнөн Шайдоот ата А. Осмонкулова аркылуу берип, жазылган “Мезгил сабактарын” мисал келтирүүгө болот. (1-3 тт, Б., 2011-2013). Мына ушундан улам, адамзат эволюциясынын бурулушу кыргыздар аркылуу адамзатка берилип жаткан Манас илиминин негизинде ишке ашырылмакчы деп айтууга да болот.

Өз алдынча мамлекет болгондон бери биздин жашообузга “өткөөл мезгил” деген термин кирип калды жана ал бир нече мааниге ээ болууда. Алгач бул терминди социализмдеги пландуу чарбадан базар экономикасына өтүү деген мааниде түшүнгөн элек. Ошондо жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында эл чарбабыз талкаланып жок болгон, жалпы элдин мал, мүлкү талоонго түшүп, жеке менчикке өткөн. Бул мезгилди жапайы капитализмдин алгачкы капиталды топтоо мезгили катары түшүнгөндөр да болду. Ал эми жеке менчик деген адамда көмүскө жаткан дүнүйөкордук, мансапкордук, ач көздүк, өзүмчүлдүк, ичи тардык, көрө албастык, өзгөчөлөнүү, менменсинүү, зөөкүрдүк сыяктуу пас, тескери сапаттарын үстүрт ачыкка чыгарып коёт экен.

А бирок, Кайыптар дүйнөсүндөгү Улуу Рухтар берген аянда “өткөөл мезгил” кыргыз эли социализм доорунан кайрадан капитализмге карай артка кеткен жол эмес, кыргыздардын руханий жактан кайра жаралуу доорунун башталышы болот” деп айтылган эле. (2001. 02. 06).

Азыркы учурда элибиздин руханий жактан кайра жаралуусу башталып жаткандыгы жашообузда да байкалууда. Доорлор алмашкан мезгилдеги биздин руханий кайра жаралуубуз акыл-эс, аң-сезим, ыймандуулук, адамкерчилик, адилеттүүлүк, абийирдүүлүк ж. б. касиет-сапаттар жагынан азыркы бешинчи расанын адамдарынан кыйла жогору турган алтынчы расадагы адамдардын калыптануусуна да туура келүүдө.

Тагдыр буйругу менен азыркы учурда мурда СССРдын курамына кирген бир катар өлкөлөр кайрадан эле бир биримдикке бириктик. Андыктан СССР кулагандан берки мезгил да биз үчүн “өткөөл мезгил” болду. Бирок, СССР мезгилинде биз бир гана мамлекеттин курамында болсок, азыркы учурда биз өз алдынча ар башка мамлекеттердин биримдигин түздүк. Мындай биримдикте мамлекеттердин тең укуктуу, теңаталык, б. а. паритеттик негиздеги кызматташуусу гана орун алууга тийиш.

Азыркы Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жаткан өлкөлөрдөн Россиянын аймагынын 17 гана Европада, ал эми калган 83 – Азияда жайгашкан. Биримдикке кирген өлкөлөрдөн Белоруссия гана Европада, калган мамлекеттердин бардыгы – Азияда жайгашкан. Мына ошондуктан азыр түзүлгөн Биримдик Евразиялык эмес, аныгында Азияевропалык биримдик болууда. Европа мамлекеттеринин өзүнчө биримдиги бар эмеспи. Курамына негизинен Азия өлкөлөрү киргендиктен Европа аталышын кайталабай эле, азыр түзүлгөн Биримдикти биргелешкен иш-аракеттерди баштап жатканда эле Азияевропалык экономикалык биримдик деп атап алсак туура болчудай. Ал эми, аталышынын туура коюлушу Биримдиктин ишинин ийгиликтүү жүрүп кетишине өбөлгө болмокчу. Жаңы Доорго карай ынтымак, биримдикте ишеничтүү, ийгиликтүү кадам таштайлы!

Гүлсара Мамбеталиева. “Манас” изилдөөчү

Айбат гезити №134