Домой Фонд Прогрессивдүү Демилгелер Фондунун негиздөөчүсү Аскар Салымбековдун кайрылуусу

Прогрессивдүү Демилгелер Фондунун негиздөөчүсү Аскар Салымбековдун кайрылуусу

5

Аскар-Салымбеков-243x300Кыргыз Республикасынын ар бир атуулу Ата-Мекенибиздин өркүндөөсү үчүн, өлкөнүн өнүгүүнүн жаңы мейкиндиктерин ачууга мүмкүнчүлүк бере турган жана коомдун өнүгүүсүн ылдамдатууга түрткү болгон сунуштар менен ойлорго ээ. Бул факт бизге чыныгы канааттангандыкты берет, себеби ал биздин Фондко Кыргызстандыктардын экинчи Бүткүл дүйнөлүк “Акыл Тирек” конкурсун сыймыктануу менен жарыялоого мүмкүнчүлүк түзөт.

2013-жылы өткөн Кыргызстандыктардын Бүткүл дүйнөлүк “Акыл Тирек” конкурсу интеллектуалдардын преспективдүү идеяларын, эмгектерин жана сунуштарын алга сүрөө боюнча өз иштиктүүлүгүн аныктады десек жаӊылышпайбыз, себеби мекенибиздин идея жана демилге өндүрүүчүлөрүн колдоо жана алардын практикалык баалуу эмгектерин топтоо максаты толугу менен ишке ашкан.

Кыска мөөнөттүн ичинде биргелешкен аракеттердин негизинде мамлекеттик башкаруу жана экономика тармактарындагы сунуштардын, ой-пикирлердин базасы чоң кадамдар менен топтолгону биздин кызматташуубузду дага да бекемдем, салттуу адатка айландырып отурат. Албетте биз өтө кубанычтабыз.

Албетте, илим тармагында тийиштүү көңүл буруунун жоктугуна карабастан талыкпастан, ак ниети менен үзгүлтүксүз эмгектенип жаткан илимпоздорго терең ыраазычылыгыбызды жөнөкөй сөздөр менен айтуу да кыйын. Ошондуктан, бул жылы өлкөдө жана коомдогу масштабдуу көйгөйлөрдү эске алып, биз илим тармагынын өкүлдөрүнө жана коомдун социалдык абалын жакшыртууга умтулган жарандарга конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү чечтик.

Ушул аянтчаны таланттуу, акылдуу жана зээндүү адамдар колдонуп, өздөрүнүн эмгектерин көрсөтүп чыгуусун каалайбыз жана биздин кызматташуубуз менен чексиз сыймыктанабыз.

Биз жалпы аракетибиз менен айланабызды өзгөртө турчу прогрессивдүү идеяларды чогулта алабыз жана Дүйнөдөгү биздин мекендештерибизди конкурска активдүү катышууга чакырабыз!

Терең урматтоо менен, 

Фонддун негиздөөчүсү А. Салымбеков