Домой Турмуш Сен жалгыз эмессиң

Сен жалгыз эмессиң

29

мама«Бирөөгө толук дүйнө, бирөөгө кем дүйнө»-демекчи бул жашоо биз ойлогондой боло бербешине ишенүү кыйын, анткени үмүтүбүздүн шооласы үзүлбөйт эмеспи. Бирок тилекке каршы биз ойлогондой боло бербейт.

Урматтуу биздин «Айбат» газетасынын окурмандары, бул жашоодо өздөрүн жалгызбыз, бизди   толук үй-бүлөлүү адамдар башкача көз караштары менен карайт, бизге алардын арасында орун жок деген күмөн ойлор менен биздин арабызда күн өткөрүп жаткан  бир боорлош адамдарыбыз тууралуу кеп кылалы дедик.

Ооба, бул жашоодо баарыбыз бирдей жарыктын шооласын көрөбүз, бул жалган жашоого барыбыз бирдей укук менен жаралабыз, бирдей дем алабыз, бирдей эле ойлорубуз таза, тунук болот , бирок  жаратканым ар бирибизге ар башка тагдыр жана сыноо тартуулайт экен. Кудайым жакшы көргөн пендесине оор сыноолорду берет. Бул сөздөр менен эмнени айткым келип жатат? Биздин жөлөнөөр тообуз, таянар адамыбыз жок , биз жетимбиз дешип,  жан дүйнөсүн бушаймандыка салган биздин замандаштарыбыздын ойлорун четке каккым келет.  Анткени, силер, урматтуу менин бир тууган бурадарларым, силер «жетим» деген атка татыктуу эмессиңер, силер андан да өйдө, жада калса бизден улук адам болуп эсептелесиңер. Биз толук  үй-бүлөөлүбүз, силерден өйдө турабыз  деген текеберлик ишеним менен силерди өйдөдөн, көздөрүнүн кыры менен караган адамдардын ички жан дүйнөсү  бир топ төмөн турарынан, адамдык сапаттары бир тыйынчалык баркы жогунаан  шегим жок.

Кудайым ар бир адамды жаралганда эле өз тагдырларын,өз жашоосундагы ордун маңдайына жазып коёт экен. Биз жашап жаткан жашоо кудай тааламдан берилген сыноолордон куралат, ошол сыноолорду сабырдуулук, кайраттулук  менен басып өтсөк анын акыбетинин даамын татып көрөбүз, бир гана жакшы жашоодон үмүтүбүздү  үзбөшүбүз  керек. «Жаштын тилегин берет» дегендей  тилегибиз,  оюубуз  таза болсо ошого жараша жашообуз  да таза, тунук, жарык  болот.  Билебиз силердин жашооңор оор, бирок силердин жашооңордон да оор адамдар күндү  тоонун  койнуна  киргизип күн кечирип  жашап жүргөндөр да бар .  Мисалы:  өмүрүнүн  акыркы  күнүнө  чейин   бул дүйнөгө  алып келген апасынын, атасынын , туугандарынын жүздөрүн көралбай, эртең  менен туруп күндүн чыгышы менен күндүн батышын көрбөгөн, эшиктеги  бакта  мукам үнү  менен сайрап жаткан чымчыктын үнүн укпаган,  жети санынын бирөөсүнөн, экөөсүнөн айрылган  биздин бир тууган, боорлош  майып адамдарыбыз  да  жашоодон  үмүтүн  үзбөй жашап келе жатышат.  Ушундай бир туугандарыбыздын  жашоосуна  караганда  силердин,  биздин  жашоо  кудайымдан  берилген чооң  белек болуп жатпайбы.  Бир  гана  адам  баласы  эмес  табиятыбыз да  жалгызсырап  келет. Мисалы: чөл дагы жалгыз, жетимсиреп , сууга  муктаж   болушат.  Ал  жерде кургакчылык өкүм сүрүп , сууга болгон үмүтүнүн шооласы  үзүлгөн, ал эми силер менен биздин үмүтүбүз жашап келет жана жашай берет.

Урматтуу туугандар, силер бул жашоодо жалгыз эмессиңер!  Силер менен биз биргебиз, беш манжа бөлөк,билегибиз , тилегибиз бир. Ушул сөздү жүрөгүңөрдүн түпкүрүнө катып койгула,эстей жүргүлө.  Эң  негизгиси жети саныбыз аман, курсагыбыз  ток, иче турган чай, жей турган наныбыз бар го.  Бул  дүйнөнү жараткан,  баарыбыздын  ар дайым  үнүбүздү  уккан, тилегибизди кабыл кылган, жаныбыздан эч жакка кетпеген  кудай таалабыз бар.  Андыктан бул жашоонун ырахаты менен бирге бөлөнүп,  өзүндүн кичинекей мекениңди куруп,  өзңүнчө  түтүн  булатып, балдарыңдын  алгачкы  күлкүсүн угуу, алгачкы кадамын көрүү, алгачкы  ата,  апа  деген үнүн угуу,  сөз  менен айтып жеткире алгыз  сезим  болуш керек.  Балдарыңа  жакшы жашоо тартуулап аларга тарбия берип, алардын кубанычын тең бөлүшкөн ата, апалардан  болуш  кандай  сонун.  Мындай сезимди башында оор турмушту басып өтүп, жашоонун азабын өз мойундары  менен тартып, ошол сыноолорду жеңип,  мен жогоруда айтып кеткен жашоонун ырахаттарын көрүп жаткан адамдар гана бул сезимдин ширесин ичип көрсө  керек.  Кел бир тууганым, сен өзүндүн жан дүйнөңдү жердин жети катмарынын түбүнө камабай, эртеңден эмес, азыртадан  баштап ал жан дуйнөңду асмандын жети катмарына канат кактырып учуруп чыгар, бул жашоону жаңы көз караш  менен карап жаңы күнүңдүн актай барагын ачып, жаңы турмушуңдун баянын жазып башта.  Өзүңдүн кыялыңдай жашоону  куруу   али кеч эмес.  Ар бир күн биз үчүн жаңы жашоонун жаңы барагы болуп эсептелет.   Оюмдун  аягын сенин караңгы тамда камалган жан дүйнөңө  кичине жарык берүүчү   ыр саптары менен бүтүрөйүн.

Жашоодо жалгызмын деп жан кейитпе,

Жалгыздыктын кучагына өзүң  кирбе.

Жашоодо алсызмын  деп башың ийбе,

Алсыздыктын даамын татып, чайын ичпе.

 

Башты көтөр алга карай кадам шилте,

Жанып турган  үмүтүңдүн  илебине.

Мээнет  кыл,  өзүңдүн  ой-тилегиңе,

Бөлөнгүн бул  жашоонун  бешигине. 

Айбат гезити №70