Домой Коом Сен суроо бер, мен жооп берейин

Сен суроо бер, мен жооп берейин

22

нарын

Укук жана бизнести өнүктүрүү фондунун жана Борбор Азиядагы Евразия Фонду тарабынан «Жергиликтүү ачыктуулук жана кызматташуунун демилгеси» долбоору USAIDдин каржылоосу  аркылуу иш жүзүнө ашырууда.  Бул долбоор республикабыздын Нарын жана Жалал-Абад облустарында ишке ашырылып жатат. Долбоордун алкагында жергиликтүү элге муниципалдык жана мамлекеттик кызматтар, алардын сапаты, муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды алууда чыккан түшүнбөстүктөргө байланыштуу көйгөйлөр боюнча ооз эки, кат түрүндөгү юридикалык консультацияларды, соттон тышкаркы кызыкчылыктарды коргоо кызматтарын, топтук кеңештерди жана семинар-тренигдерди көрсөтүлүп келүүдө. Долбоордун алкагында муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды алууда чыккан суроолорго Укук жана бизнести өнүктүрүү фондунун Жергиликтүү ачыктуулук жана кызматташуунун демилгеси» долбоорунун консультанты Акжолтой Базаров жооп бермекчи.

– «Биз жашаган чөлкөмдө ичүүчү суу жок. Сууну ар кайсыл жерден ташып ичебиз. Кээбирлерибиз болсо арыктан агып жаткан сууну ичип жатабыз. Негизи мамлекет тарабынан бир жардам берилиши керекпи?»

– Ичүүчү суудан ар бир адамдын жашоосу көз каранды болгондуктан бул маселе эң оорчундуу жана чечилүүдө дагы биринчи приоритеттүү болуусу зарыл деп эсептеймин. Ал эми мыйзам талаасына карасак. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 18-беренесине ылайык  аймактын жашоо-турмушунун тутумунун иштешин жана өнүгүшүн, социалдык-экономикалык пландаштырууну уюштуруу менен калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бир кыйла маселелер таандык кылынат. Алардын ичинде калкты ичүүчү суу менен жабдуу кылуу маселеси дагы кирет. Демек, калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу маселеси айыл өкмөтүнүн милдетине кирет.  Көйгөйүңүз боюнча тийиштүү арызыңар менен өзүңөр жашаган айыл өкмөт башчысына  кайрылууңар керек.

– Менин жериме кошунам сарайын салып алгандыгына байланыштуу мен арыз менен айыл өкмөтүнө кайрылгам. Айыл өкмөтүнүн башчысы болсо менин арызым боюнча эч кандай жыйынтык чыгарбай, сотко бер деп 7-айдан кийин мага кат берди. Негизи арыздарыбызга жоопту канча убакыттын ичинде жоопту бериши керек? 

– Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамынын 8-беренесинин 2-пунктуна ылайык мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуу жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып 30 күндүн ичинде каралат.

– Балам мектепте окуп жатат. Бир жылдан кийин мектебин аяктайт жана университетке тапшырайын деген ою бар. Бекер жогорку билим алуу укугу барбы?

– Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын 7-беренесине ылайык акысыз милдеттүү негизги жалпы, жалпыга жетимдүү акысыз жалпы орто, акысыз кесиптик башталгыч жана конкурстук негизде кесиптик орто, кесиптик жогорку жана жогорку окуу жайдан кийин мамлекеттик кесиптик билим берүү уюмдарында мамлекеттик тапшырыктын жана билим берүү стандарттарынын чегинде билим алуу үчүн зарыл социалдык-экономикалык жана укуктук шарттарды түзүүгө мамлекет Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жарандардын билим алуу укугун камсыз кылат. Бул деген Кыргыз Республикасынын ар бир жаран жогорку билимди акысыз алууга укуктары бар дегенди билдирет. Бирок акысыз жогорку билим алуу үчүн уулуңуз жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүүсү зарыл.

– Айтып жатышат аксакалдар сотунда жалаң улгайган адамдар мүчө боло алышат деп. Мунун канчасы туура жана деги эле кимдер аксакалдар сотунун мүчөсү боло алышат?

– Аксакалдар сотторунун мүчөлөрү жалгыз гана улгайган адамдар болушу керек деген туура эмес. Себеби  Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» мыйзамынын 1-беренесинде аксакалдар соттору жарандардын, жергиликтүү кеңештердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка өкүлчүлүктүү органынын чогулушунун чечими боюнча айылдардын, шаарчалардын, шаарлардын аймагында аксакалдардан, урматтуу жана кадыр-барктуу эркектер жана аялдардан уюштурулушу мүмкүн деп так белгиленген. Демек, аксакалдар сотторунун мүчөсү болууга ар бир жарандын укугу бар.

 – Мен бир жер аянтын өздөштүрүп алгам. Ал жер аянтын мамлекеттик каттоодон өткөртүү максатында Мамкаттоо барсам, ал жактан каттабай жатышат. Же эч кандай оң же терс жыйынтык чыгарбай жатышат. Менин укугумду каттагысы келишпесе мага бир билдирүү берүүлөрү керекпи?

– Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 4-беренесине ылайык менчик укук милдеттүү катталууга жаткан укуктар болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 22-беренесинин 3-пунктуна ылайык кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоодон төмөнкүдөй негиздер болгондо баш тартылышы мүмкүн:

а) эгерде көрсөтүлгөн документтер ушул Мыйзамда белгиленген талаптарга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык келбесе;

б) эгерде каттоо жөнүндө арыз менен кудуретсиз жаран кайрылса;

в) эгерде кыймылсыз мүлк бирдигине укуктарды каттоону талап кылган, ошол көрсөтүлгөн документти берген уюм же жак, же болбосо документке тиешеси бар тарап ошол укуктарга ээлик кылууга укуксуз болсо.

г) эгерде белгилүү бир шарттар менен түйшүккө салынган (чектелген) укуктары бар жак бул шарттарды көрсөтпөстөн документтерди түзсө;

д) эгерде кыймылсыз мүлк бирдиги жөнүндөгү берилген документтер арыз ээсинин бул кыймылсыз мүлктүн обьектине укуктарынын жок экендигин көрсөтүп турса;

е) эгерде кыймылсыз мүлктүн обүектине болгон укук, түйшүккө салуу (чектөө) укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү тууралу арыз ээсинин өтүнүчү катталбоого тийиш болгон укуктан болсо.

Ал эми ушул эле мыйзамдын 22-беренесинин 4-пунктуна ылайык каттодон баш тартылган учурда арыз ээсине баш тартуунун себеби жазуу түрүндө билдирилет. Бул жөнүндө каттын көчүрмөсү аталган кыймылсыз мүлк бирдигине карата мурдатан жүргүзүлгөн каттоо ишине жайгаштырылып, ал эми каттоо журналына тийиштүү жазуу жазылат.

Айбат гезити №49