Домой Коом Сүйүү керемети

Сүйүү керемети

16

розаТермелип бейпил түндүн кучагына,

Сени эстеп сагынамын кусалана.

Биле албай мени сүйөр-сүйбөсүңдү,

Батамын жүрөк эзген сар санаага.

 

Терезеден айдын нуру төгүлүп,

Жылдыз учат тээ бийиктен бөлүнүп,

А мен болсо көз ирмебей ойгоо жатам.

Жан дүйнөм махабатка чөмүлүп.

 

Алгачкы сезимдер

Тагдыр айдап мен өзүңө кабылдым,

Таалайыма тартууланды  жарыгың.

Уяң сезим курчуй берип жүрөктөгү,

Махабаттын тозогуна жагылдым.

Көрсөм сүрдөп, көрбөй калсам кусаланып,

Сени сүйдүм, махабатка багындым.

Сезимдерим бир өзүңө арбалгандай,

Тагдыр сени жалгыз мага арнагандай.

Сенден алган эң таза, ысык сезим,

Жан дүйнөмө жалын болуп таралгандай.

Бул дүйнөгө бир жаралган менин жашоом,

Жалгыз сени сүйүш үчүн жаралгандай.

 

Бук боломун ичке батпас сагынчыман

Орундалбай жашоомдогу болжогонум,

Кеткениңде сен башканын кармап колун.

Кызыгы өчүп бүт жашоомдун, өмүрүмдүн,

Сенсиз жашоом өтпөстүр деп ойлогонмун.

 

Бирок күндөр өткөн сайын алга умтула,

Жашоом улам өзгөрүлүп тизгин бура.

Бүтпөс сыноо, көп кызыкка батып келем,

Көрсө, жаным, турмуш деген өлбөйт тура.

 

Келгенсип жолоочулап алыстардан,

Кээ күндөрү эске түшсөң капысынан,

Жалгыз сенин мээримиңе кусаланып,

Бук боломун ичке батпас сагынчыман

 

Сендик жүрөк башкаларга арналбастан,

Өтүп барат өрттөй жаштык кармалбастан.

Бир арманым – бүт өмүрүм өтүп кетээр,

Сага деген сагынычым таркалбастан.

 

Бир сулууга

Чырайлуусуң бой келбетиң келишип,

Көздөрүң ай, жүрөккө от себишип.

Анын баарын башка жолго колдонуп,

Көп учурда жүрөсүң сен тебишип.

 

Алгач жолу көрдүм сени кафеден,

Курбуң менен отурупсуң анда сен.

Дос кызың да чырайлуу экен жоодурап,

Көп жигиттер карап жатты сук менен.

 

Бий башталды, бийге чыктың буралып,

Сулуу көзүң элди карап кууланып.

Кош ягуар, салат жана суусундук,

Кала берди ала кет деп суранып.

 

Башталып лезгинканын музыкасы,

Ыкчам обон жаныңды тынч тургузбады.

Чоң кругду чачып кирдиң жер тепкилеп,

Көргөзүп көпчүлүккө шумдуктарды.

 

Көп жигиттер лезгинкадан тең келбеди,

Көп бийкечтер эмнегедир теңелбеди.

А мен болсо бийлей албайм, ошондуктан,

Кантип эми  таанышам деп мээм жетпеди.

 

Кубандым дүңкүлдөктөр ташталганда,

Жумшак вальстын музыкасы башталганда.

Чечкиндүү туруп барып бийге тарттым,

Макул болбой турганыңда башкаларга.

 

Көп жигитти жетиштирбей илип кеттим,

А сен болсо кучагыма кирип кеттиң.

Оттой ысык денеңди бек кучактап,

Сезип жаттым жаштык вальстын кереметин.

 

Апапак ай жылып барат көк асманда,

Түн ортосу, кабат үйлөр, сен жанымда.

Бүгүн үйдө жалгызмын деп айтып калдың,

Рахаттанып турганыңда кучагымда.

 

Народныйдан майда-чүйдө сатып алдык,

Кучакташып батириңе кирип бардык.

Ыр ырдадык, аздан ичтик, сыр чечиштик,

Ыйлап алдың ак сүйүүңдү эстеп алып.

 

Көңүл калып  махабаттын азабынан,

Көөнүң сынып жандай көргөн адамыңан.

Жок дедиң, махабатты жалган дедиң,

Жөн гана ал адамга көнүп алгам.

 

Жек көрсөң да ал адамды сагыныпсың,

Ырайымсыз тагдырыңа таарыныпсың.

Аруу тилек, аппак сүйүүң талкаланып,

Андан соң ак жолуңдан жаңылыпсың.

 

Сооротуп кучактадым чачтан сылап,

Андайда таттуу сөздөр менден чыгат.

А сен болсо бөрү экенсиң менден өткөн,

Максатың башка дедиң мени сындап.

 

Актанбадым, диваныңа басып бардым,

Тетир карап унчукпастан жатып алдым.

Бир аз жатып көз илинип баратканда,

Артымдан кайра келдиң, кучактадың.

 

Нурбек Замирбек уулу

Айбат гезити №70