Домой Экономика Темир Сариев: Прогноздордун так эместигине бүт өкмөт жоопкер

Темир Сариев: Прогноздордун так эместигине бүт өкмөт жоопкер

1

Ýêñ-äåïóòàò ïàðëàìåíòà Êûðãûçñòàíà, ëèäåð îáúåäèíåííîé îïïîçèöèè Êûðãûçñòàíà Ò.Ñàðèåâ

“Экономикалык прогноздордун так эместигине бүт өкмөт жоопкерчилик алышы керек”,- деп билдирди бүгүн, 17-июлда Экономика жана өнөр жай министрлигинде өткөн жыйында анын башчысы Темир Сариев.

“Акыркы учурларда: эмне үчүн биз бир нерсени прогноздоп, бирок башка жыйынтыкка келебиз? Буга ким күнөөлүү? деген суроолор абдан көбөйүп кетти. Ачыгын айтканда мындай суроолор бизде гана эмес Европа мамлекеттеринде, Кытай, Россия жана Казакстанда дагы келип чыгууда. Прогноз реалдуулукка жооп бериш үчүн баардык министрликтер менен ведомстволор бирдиктүү команда болуп иштеши керек. Менден Ички иштер министрлиги менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экономиканын өнүгүшүнө кандай тиешеси бар деп сурайт болушуңар керек. Мен түздөн-түз тиешеси бар деп жооп берем. Эгерде өлкөдө коопсуздук менен тартип болбосо экономикалык өсүш болбойт”,- деп баса белгиледи Сариев.

URL: http://kyrgyz.vb.kg/227529