Домой Маек Укук жана бизнести өнүктүрүү фонду кеңеш берет

Укук жана бизнести өнүктүрүү фонду кеңеш берет

30

бизнесс таразаУкук жана бизнести өнүктүрүү фондунун жана Борбор Азиядагы Евразия Фонду тарабынан «Жергиликтүү ачыктуулук жана кызматташуунун демилгеси» долбооруy USAIDдин каржылоосу  аркылуу иш жүзүнө ашып жатат.  Бул долбоор республикабыздын Нарын жана Жалал-Абад облустарында ишке ашырылып жатат. Долбоордун алкагында жергиликтүү элге муниципалдык жана мамлекеттик кызматтар, алардын сапаты, муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды алууда чыккан түшүнбөстүктөргө байланыштуу көйгөйлөр боюнча ооз эки, кат түрүндөгү юридикалык консультацияларды, соттон тышкаркы кызыкчылыктарды коргоо кызматтарын, топтук кеңештерди жана семинар-тренингдер көрсөтүлүп келүүдө. Долбоордун алкагында муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды алууда чыккан суроолорго жооптор:

Суроо:

«Мен өзүмдүн суроолорум менен Госрегистрге кайрылгам. Госрегистр болсо менин кайрылуумду карап жатабыз деп ооз эки эле билдирип жатат. Негизи кандай болот?»

Жооп:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамынын 8-беренесинин 3-пунктуна ылайык жарандын кайрылуусун чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды) жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда даттанууларды чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 күндөн ашпайт. Бул жөнүндөгү чечим мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси, кызмат адамы же болбосо ага ыйгарым укук берилген адам тарабынан кабыл алынат жана арыз ээсине жазуу жүзүндө билдирилет.

Суроо:

Өз учурунда маалыматты бербеген мамлекеттик чиновниктерге кандай чаралар колдонулат?

Жооп:

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 409-1-беренесинде жооптуу адамдардын мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында болгон маалыматтарды калкка жеткирүү боюнча милдеттерди бузушу, – эсептик көрсөткүчтөрдүн бештен онго чейинки өлчөмүндө административдик айып салууга алып келет деп белгиленген.

Суроо:

Мамлекеттик органдын карамагындагы маалыматтар кандай жолдор менен берилет?

Жооп:

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамынын 6-бересинин 1-пунктунда маалымат берүүнүн ыкмалары каралган. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалыматтарды берүүлөрүнүн негизги ыкмалары:

1) тийиштүү материалдарды жарыялоо жана таратуу;

2) жеке жана юридикалык жактарга алардын суроо-талаптарынын негизинде маалыматтарды берүү;

3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндө маалыматтарды элге жарыялоо;

4) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын документтерине жана материалдарына тикелей жетүүнү камсыз кылуу;

5) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык жыйналыштарына тикелей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз иши жөнүндө калкты кабардар кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка ар кандай ыкмаларды да колдонууга укуктуу. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз иши жөнүндө маалыматтарга жетүүнүн ыкмаларынын бирин камсыз кылуусу башка ар кандай мыйзамдуу ыкма аркылуу маалымат берүүдөн баш тартууга негиз боло албайт.

Суроо:

Жакында бир мүлк боюнча соттошуп, чечимди райондук сот кабыл алды. Мен ал чечимге нааразымын. Себеби сот туура эмес ишти карады. Мен канча убакыттын ичинде кайра даттансам болот?

Жооп:

Кыргыз Республикасынын жарандык-процесстик кодексинин талаптарына ылайык соттун чечимине апелляциялык даттануу же талап соттун чечими чыккандан кийин отуз күндүн ичинде берилиши мүмкүн.

Суроо:

Жерлерибизди чектерин тактатуу үчүн каяка кайрылуубуз керек?

Жооп:

Жерлериңерди тактатып алуу үчүн биринчи жериңер жайгашкан дарек боюнча айыл өкмөтүнө тактап берүү өтүнүчүнөр менен кайрыла аласыңар.

Суроо:

Аялым менен ажырашып кеткем. Эки балабыз калды. Балдарды мен багып жатам. Аялым болсо башка күйөөгө тийип кеткен. Аялымдан балдар үчүн алимент өндүрүп алсам болобу?

Жооп:

 Кыргыз Республикасынын Үй бүлө кодексинин 85-беренесинин 2-пунктунда эгерде ата-энеси өздөрүнүн жашы жетпеген балдарын багууга каражат бербесе, аларды баккан каражат (алимент) жашы жетпеген балдарына алимент өндүрүп алуу тууралу алардын ата-энесинен (экөөнүн биринен) доо коюу укугу берилген балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдүн сотко берген доосунун негизинде ата-энеден сот тартибинде өндүрүп алынат деп так белгиленген. Демек, Сиз тийиштүү арызыңыз менен сотко кайрылсаңыз болот.

Акжолтой Базаров Укук жана бизнести өнүктүрүү фондунун Жергиликтүү ачыктуулук жана кызматташуунун демилгеси» долбоорунун консультанты

Айбат гезити №64