Домой Саясат Їсєновдун «кол жоолугу» Мырзаев 15-июнда митинг єткєрєбї?

Їсєновдун «кол жоолугу» Мырзаев 15-июнда митинг єткєрєбї?

11

Kyrgyz Prime Minister Saniyar Usenov speaks to the media«Элдик фронт» аттуу кыймылга жамынган Абдумалик Мырзаев тууралуу тїрдїї кептер айтылууда. Эркин басылмалардын бири анын мурдагы башбакан Данияр Їсєновдун «долбоору» экенин, андан 100 миўдеген доллар алып, бийликке каршы акцияларды уюштурууга белсенгенин жазып чыккан. Маселен, «Жаўы Агым» гезитинин єткєн сандарында: «Жакындан бери саясый айдыңда «Элдик фронт» деп ээликкен Абдумалик Мырзаев деген бурадар пайда болду. Аты тааныш эмес лидердин тамырын карап кєрсєк, ал кадимки дардаке Данияр Їсєновдун шилекей алышкан досу, бирге бизнес жїргїзгєн шериги экен. Кезинде єкмєт башчы болгон досуна таянып «Шампанвинкомбинатты» шылып, калтасын кампайтып алган жайы бардыгы айтылууда. Эми ошол эргул «Элдик фронт» кыймылын тїптєп, Бишкекте бийликти тартып алам деген максатта митинг уюштурганы жатат де-ейт. Койгон талаптары башка, бирок негизги максаты – досу Данчикти Кыргызстанга алып келїї экенин эшиттик» деп ашкерелеген эле. Эми ушул жигит жакында эле Казакстандан кайтары менен 15-июнда борбордук аянтта митинг єткєрїп, бийликти дїўїнєн отставкага айдоо демилгесин кєтєрєрї туурасында кеп кетти. Данияр мырза єзїнє карата сырттан угузулган айыпка чычалап, азыркы бийликтен кантип єч аларын билбей, Мырзаевди биротоло аттап-тонтоп узатып, Медер Їсєновчосунан имараттарга чабуул жасоо буйругун бергенден сообу деги, ыя?